วัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


[ 16 ก.ย. 2562 ] - [ 16359 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

    พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

วัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

    เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้มาร่วมงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย วันสำคัญของคณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร ได้มาแสดงความกตัญญูบูชาธรรมครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พร้อมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้ว่า มนุษย์ทุกคนนั้นล้วนมีพระธรรมกายภายใน เพียงทำใจหยุดใจนิ่ง ย่อมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ ด้วยความสำคัญนี้คณะศิษย์จึงมาร่วมงานด้วยความปีติเบิกบานใจ ซึ่งพิธีกรรมในภาคเช้า หลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใสและบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสุภาภร ผดุงตันตระกูล และกัลยาณมิตรพนิดา รูส เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย

วัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

     ส่วนภาคบ่ายพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด โดยคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ณ ห้องแก้วสารพัดนึก ด้วยใจที่ปีติเบิกบานในมหาทานบารมี เพื่อนำปัจจัยมาบำรุงวัด และเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวัดพระธรรมกาย อันเป็นไปเพื่อการเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลก หลังจากอัญเชิญผ้าป่าทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า นอกจากนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน

วัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

     จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อโลหะทองสัมฤทธิ์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ มหารัตนวิหารคด ชั้น 2 เพื่อประดิษฐาน ณ มหารัตนวิหารคด ชั้น 1 เนื่องในวาระครบ 102 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ซึ่งทุกท่านต่างประทับใจและปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในพิธีกรรมสำคัญในครั้งนี้ด้วย
 
วัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

     ส่วนในภาคค่ำทุกท่านก็ได้มารวมกัน ณ ด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ ซึ่งได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1,582,000,102 จบ โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ ในโอกาสนี้ท่านก็ได้อ่านสาล์นของใครคนหนึ่งด้วยค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมดังขึ้น ท่ามกลางความปลื้มปีติของทุกคน และก่อนที่ขึ้นสู่เป้าหมายใหม่ใครคนหนึ่งได้เมตตาบอกอีกว่า”เราจะสวดกันอีก 1 จบ เพื่อเป็นจบส่งท้ายยอด 1,582,000,102 จบ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายใหม่ ที่1,680,000,135 จบ เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ ครบ 135 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2562

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ช่วยภัยน้ำท่วมภาคอีสานวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ช่วยภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ช่วยภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานีวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ช่วยภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานีคณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานีHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา