วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดปฏิบัติธรรมพิเศษแก่ชาวท้องถิ่น


[ 2 ธ.ค. 2562 ] - [ 821 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดปฏิบัติธรรมพิเศษแก่ชาวท้องถิ่น
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดปฏิบัติธรรมพิเศษแก่ชาวท้องถิ่น

     วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดปฏิบัติธรรมพิเศษแก่ชาวท้องถิ่น

     เมื่อเร็วๆ นี้วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่นขึ้น โดยได้นิมนต์พระบุรินทร์ ฐิตกุสโล จากสถาบันสมาธิทางสายกลาง มาเป็นพระอาจารย์พิเศษสอนสมาธิ ซึ่งครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนหลายท่าน โดยทุกท่านได้ร่วมกันยืดเส้นผ่อนคลายร่างกาย ก่อนที่พระอาจารย์จะได้แนะนำวิธีการทำสมาธิและได้นั่งสมาธิร่วมกัน 2 รอบ ทั้งรอบเช้าและบ่าย 

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดปฏิบัติธรรมพิเศษแก่ชาวท้องถิ่น

     นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มเพื่อสรุปความเห็นของการปฏิบัติธรรมและธรรมะบรรยาย โดยในครั้งนี้พระอาจารย์ได้บรรยายเรื่อง 4 ส. หลักของการปฏิบัติธรรมอันได้แก่ สติ สบาย สม่ำเสมอและสังเกต พร้อมทั้งได้บรรยายเรื่องสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาในพระพุทธศาสนา ซึ่งชาวท้องถิ่นได้สนใจในหลักการแนวทางปฏิบัติ และหัวข้อธรรมของพระพุทธศาสนาที่ได้บรรยายเป็นอย่างมาก

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดปฏิบัติธรรมพิเศษแก่ชาวท้องถิ่น

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบุบเปตพลีวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบุบเปตพลีHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ