วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโว


[ 27 ธ.ค. 2562 ] - [ 912 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโว
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโว

     วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี โดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนในเมืองซีแอตเติล และเมืองใกล้เคียง ทั้งชาวไทย ชาวลาว และชาวท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโว

     สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมร และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว โดยประธานสงฆ์ ได้เปิดกรวยต่อหน้ารูปเหมือนฯและนำคณะสงฆ์กราบถวายสักการะ ส่วนคณะกัลยาณมิตรก็ได้ตั้งแถวอัญเชิญดอกไม้สักการะน้อมมาวางต่อหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อ

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโว

     จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรอุษณีย์ และกัลยาณมิตรปีติ ลีพัฒนะพันธ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมี โดยกัลยาณมิตรAndrew Hazlewood และกัลยาณมิตรพิมพ์ชนก สายสมร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำหนังสือและเครื่องไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนสาธุชนก็ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมบุญทุกๆบุญในโครงการต่างๆ ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโว

     ส่วนภาคบ่ายได้รับฟังธรรมะจากพระมหาพิษณุ วิสุทฺธิญาโณ ซึ่งสาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งกับงานบุญในวันนี้ที่ได้มีโอกาสทำทาน รักษาศีล และปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นบารมีติดตัวไปสู่ที่สุดแห่งธรรม 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโววัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโว

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโววัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโว

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโววัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโวHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ