ชพส.จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 38


[ 27 ธ.ค. 2562 ] - [ 785 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
ชพส.จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 38
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ชพส.จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 38

     ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 38 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ 

ชพส.จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 38

       เมื่อวันเสาร์ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมัคลาจารย์ ได้จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางกาวหน้า ครั้งที่ 38 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ให้แก่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ระดับอนุบาล, ระดับประถมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา นิสิต นักศึกษาและนักเรียนพยาบาลเหล่าทัพ รวมกว่า 3,719 คน จากสถาบันทั่วประเทศ
 
ชพส.จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 38

      โดยจัดให้มีการสอบตอบปัญหาธรรมะในหัวข้อเรื่องมลคลสูตร 38 ประการ พุทธประวัติ กฎแห่งกรรม หลักความดีสากล และ 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย เพื่อให้เยาวชนทุกระดับการศึกษาได้รับความรู้ และเป็นการยกระดับศีลธรรมในจิตใจของเยาวชนไทยให้สูงขึ้น อีกทั้งยังปลูกฝังให้เยาวชนไทยได้นำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องและมีความสุข อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรื่องและความสงบสุขของทุกคนในชาติสืบไป

ชพส.จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 38

ชพส.จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 38

ชพส.จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 38

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พิธีบรรพชาสามเณร รุ่นบูชาธรรม 111 ปี คุณยายอาจารย์ ฯพิธีบรรพชาสามเณร รุ่นบูชาธรรม 111 ปี คุณยายอาจารย์ ฯ

ปลื้มใจปิดท้ายธรรมยาตราฯ ปีที่ 8ปลื้มใจปิดท้ายธรรมยาตราฯ ปีที่ 8

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีปวัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีปHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา