วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดโครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ 8


[ 3 ม.ค. 2563 ] - [ 1030 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายฮ่องกง
จัดโครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ 8
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดโครงการบรรพชาสามเณรธรรมธรรมทายาท รุ่นที่ 8

     วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดโครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ 8 แก่กุลบุตรผู้ที่มีความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดโครงการบรรพชาสามเณรธรรมธรรมทายาท รุ่นที่ 8

     เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2563 วัดพระธรรมกายฮ่องกง ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ 8 แก่กุลบุตรผู้ที่มีความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา โดยเชิญคณะผู้ปกครองมาร่วมพิธีตัดปอยผม ก่อนที่จะประกอบพิธีบรรพชาสามเณร ณ วัดพระธรรมกายฮ่องกง
 
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดโครงการบรรพชาสามเณรธรรมธรรมทายาท รุ่นที่ 8

     อีกทั้งยังจัดให้มีพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์และสามเณรธรรมทายาท ณ เก๋าหล่งเส่งเส่งหล่ามโต่ว ซึ่งงานบุญในครั้งได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ปกครองและหมู่ญาติเป็นอย่างมาก เพราะได้มีโอกาสสั่งสมบุญกับสามเณรธรรมทายาทที่เป็นเนื้อนาบุญ
 
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดโครงการบรรพชาสามเณรธรรมธรรมทายาท รุ่นที่ 8

    นอกจากนี้คณะสงฆ์และสามเณรธรรมทายาท พร้อมด้วยสาธุชนได้ร่วมเวียนประทักษิณและสักการะองค์พระใหญ่ ณ วัดโปหลิน พร้อมกับอธิษฐานจิตให้เมืองฮ่องกงสงบสุขโดยเร็ววัน

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดโครงการบรรพชาสามเณรธรรมธรรมทายาท รุ่นที่ 8

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดโครงการบรรพชาสามเณรธรรมธรรมทายาท รุ่นที่ 8

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดสวดมนต์ข้ามปีวัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดสวดมนต์ข้ามปีHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ