พิธีบรรพชาสามเณร รุ่นบูชาธรรม 111 ปี คุณยายอาจารย์ ฯ


[ 24 ม.ค. 2563 ] - [ 727 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
พิธีบรรพชาสามเณร รุ่นบูชาธรรม 111 ปี คุณยายอาจารย์ ฯ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

พิธีบรรพชาสามเณร รุ่นบูชาธรรม 111 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

     วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีบรรพชาสามเณร ในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 111 ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

พิธีบรรพชาสามเณร รุ่นบูชาธรรม 111 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

     เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณร ในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 111 ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย โดยภาคเช้านาคธรรมทายาท และบิดามารดา พร้อมคณะผู้ปกครอง ได้ร่วมเวียนประทักษิณ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า 1 ล้านพระองค์ พร้อมทั้งประกอบพิธีวันทาเจดีย์ด้วยจิตที่ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาท ณ หน้าบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง สภาธรรมกายสากล ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปีติของคณะผู้ปกครอง คณะญาติ และสาธุชนที่มาร่วมงานบุญครั้งนี้
 
พิธีบรรพชาสามเณร รุ่นบูชาธรรม 111 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

     จากนั้นเป็นพิธีขอบรรพชา โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ เปรียญธรรม 9 ประโยค ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ ให้โอวาทมูลกรรมฐานแก่นาคธรรมทายาทเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศฆราวาส เป็นสมณะผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม พร้อมที่จะคล้องอังสะเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพัสตร์ คือ ผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา ผู้ถึงพร้อมด้วยสรณคมน์ และศีลอันงดงาม พร้อมกันนี้ยังได้รับฟังโอวาทจากพระอุปัชฌาย์ เพื่อกล่อมเกลาจิตใจของนาคธรรมทายาทให้ยิ่งงดงามสว่างไสว ก่อนที่จะประกอบพิธีคล้องอังสะเพื่อยกระดับจิตใจของนาคธรรมทายาท ก้าวเข้าสู่การเป็นสามเณร เหล่ากอของสมณะได้อย่างเต็มภาคภูมิใจ ต่อมาจึงเป็นพิธีขอสรณคมน์และศีล ซึ่งการประกอบพิธีกรรมในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย

พิธีบรรพชาสามเณร รุ่นบูชาธรรม 111 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

     โดยสามเณรจะเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่ 20 และ 22 มกราคม พุทธศักราช 2563 จากนั้นทั้ง 111 รูป จะได้ปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกาย จนเสร็จสิ้นโครงการในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

พิธีบรรพชาสามเณร รุ่นบูชาธรรม 111 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ปลื้มใจปิดท้ายธรรมยาตราฯ ปีที่ 8ปลื้มใจปิดท้ายธรรมยาตราฯ ปีที่ 8

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีปวัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป

สัมมนาพิเศษแนวทางการสร้างสันติภาพโลกที่ยั่งยืนสัมมนาพิเศษแนวทางการสร้างสันติภาพโลกที่ยั่งยืนHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา