วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวันอาทิตย์


[ 25 ม.ค. 2563 ] - [ 579 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวันอาทิตย์
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวันอาทิตย์

      วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวันอาทิตย์

     ภายในงานพระมหาประสิทธิ์ ทิตฺติชโย เป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และตักบาตรแด่คณะสงฆ์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวันอาทิตย์

     ส่วนช่วงบ่าย พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ เป็นประธานสงฆ์ นำกล่าวคำปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน จากนั้นได้รับฟังธรรมะจากพระครูโสตถิธรรมวิเทศ เรื่อง “101 ข้อธรรมเพื่อการเข้าถึงธรรม” ซึ่งสาธุชนต่างตั้งใจในการรับฟังธรรมและได้แรงบันดาลในการปฏิบัติธรรมอย่างน้อย 2 โมง ด้วยหลัก 4 ส คือ สติ สบาย สังเกต และนำเสมอ

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวันอาทิตย์

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญครบรอบ111 ปี คุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญครบรอบ111 ปี คุณยายอาจารย์

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดงานบุญครบรอบ 111 ปี คุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดงานบุญครบรอบ 111 ปี คุณยายอาจารย์

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญวันอาทิตย์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ