โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 27


[ 3 ก.พ. 2563 ] - [ 755 ] LINE it!

 
โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 27
อบรมระหว่างวันที่ 5 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563
สำหรับเยาวชนหญิงแท้ อายุ 15-18 ปี

หนึ่งบทฝึกของชีวิตวัยสดใสที่ให้ มากกว่า คำว่า " ส ว ย "
 

     โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิงจึงเกิดขึ้น เพื่อนำธรรมะทั้งภาคปริยัติ สู่ภาคปฏิบัติ โดยมุ่งหวังที่จะอบรมเยาวชนให้เป็นคนเก่งดี มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ ผ่านกิจกรรมต่างๆภายในโครงการ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้เวลาให้มีคุณค่าด้วยการมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครของวัดพระธรรมกาย
 
 
เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์
 
     วันอาทิตย์ที่ 1  มีนาคม  พ.ศ.2563
     วันอาทิตย์ที่ 8  มีนาคม  พ.ศ.2563
     วันอาทิตย์ที่ 15  มีนาคม  พ.ศ.2563
 
    ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 15.30 น. ณ ห้อง V-PEACE 5 , (ใต้ระเบียง 6 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย)


หลักฐานการสมัคร

     1. กรอกใบสมัครผ่าน www.v-peace.com/mty (เริ่มกรอกได้ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563)
     2. ซ้อมท่องศีล 8 (มีสอบท่องในวันสัมภาษณ์)
     3. เอกสารการสมัคร
        - สำเนาบัตรประชาชน
        - สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรับรอง, สมุดพก หรือบัตรนักเรียน)
        - ใบรับรองแพทย์
 
 
คุณสมบัติ
     
     1. เยาวชนหญิงอายุระหว่าง 15-18 ปี
     2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจ
     3. กำลังศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
     4. สามารถรักษาศีล 8 และอยู่ได้ตลอดโครงการ
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line id : @mtyp
โทร : 08-5122-2385, 08-7639-7978, 06-4481-2614
 
 
 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
โครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 29 ภาคฤดูร้อนโครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 29 ภาคฤดูร้อน

โครงการบวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 25โครงการบวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 25

โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลก ​2563โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลก ​2563Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์