โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลก ​2563


[ 4 ก.พ. 2563 ] - [ 2818 ] LINE it!


โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลก ​2563

อบรมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

"ชีวิตสมณะ" อันประเสริฐ เกิดจากการฝึกฝนอบรมตนเองกำหนดการอบรม

     ระยะเวลาการอบรม   วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563

     วันสัมภาษณ์และวันสอบขานนาค   วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563

     ตรวจร่างกาย     วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563

     เปิดโครงการ     วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563

     พิธีตัดปอยผม   วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563

     พิธีบรรพชา และอุปสมบท   วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563

     พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่   วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2563

     จบโครงการ   วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

     1. เป็นชายแท้ จบการศึกษาตั้งแต่ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป และ มีอายุ ระหว่าง 20-50 ปี
         (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)

     2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

     3. ผ่านการสัมภาษณ์และสอบขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

     4. ไม่มีรอยสัก

     5. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

     6. เป็นผู้มีความพฤติกรรมดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

     7. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท
         โรคหอบหืด และต้องไม่ติดยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุหรี่ และผ่านการตรวจร่างกายในวันที่กำหนด

     8. ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และน้ำหนักตัวไม่มากเกินไป

    9. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เลือกอาหาร หรือหากแพ้อาหารชนิดใด (ให้แจ้งทางคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์)

    10. ไม่ติดยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุหรี่หลักฐานการสมัคร

     1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ

     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

     3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

     4. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

     5. ใบรับรองการอุปสมบทและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง จำนวน 1 ชุด

*** สมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท (หมู่บ้านบรรลุธรรม)
ในวันธรรมดา หรือทุกวันอาทิตย์ที่เสาโอ 27 (O27) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกายของที่ใช้ในการอบรม

     สำหรับสิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม(เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาเอง)

     1. ชุดอบรมธรรมทายาท สีขาวล้วน 2 ชุด (ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืดและกางเกงเล)

     2. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว(เสื้ออุบาสก)

     3. ชุดภาคสนาม (เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว 1 ชุด พร้อมรองเท้าผ้าใบ)

     4. รองเท้าแตะสำหรับใช้อบรม (แบบสวมและสีน้ำตาลเท่านั้น) กางเกงขาสั้นสำหรับใส่อาบน้ำ

     5. ยาประจำตัวเฉพาะโรค เช่น ยาแก้แพ้ ยาโรคกระเพาะ ยาทากันยุง

***เครื่องอุปโภคบริโภค ทางโครงการจะจัดไว้ให้***


ของที่ห้ามใช้ในการอบรม

     1. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ

     2. อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด

     3. เครื่องเล่นสื่อต่างๆทุกชนิด(MP3 MP4) กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ
         รวมถึงอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลทุกประเภทและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

     4. กระจกส่องหน้า รูปภาพของญาติมิตร

     5. ของมีค่า เงินสดและเครื่องประดับทุกชนิด เช่น แหวน สร้อยคอ สร้อยข้อมือ
         เครื่องรางของขลัง สายสิญจน์ รวมไปถึงพระห้อยคอ หรือพกติดประจำตัว

     6.วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ

     7.บุหรี่ ยาเส้น อุปกรณ์จุดไฟ รวมทั้งยาเสพติดทุกชนิด


สอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท หมู่บ้านบรรลุธรรม
โทร. 089-754-8925, 092-425-4945
FB : BhanluDham
Line ID : 0897548925
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 6โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 6

โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 9โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 9Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์