โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 6


[ 5 ก.พ. 2563 ] - [ 1107 ] LINE it!

 
โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 6

ภาคฤดูร้อน  วันที่ 30 มีนาคม - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ภาคฤดูฝน   วันที่ 1 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 
    เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชาย ที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุระหว่าง 18-28 ปี
 
วันเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ (ภาคฤดูร้อน - ภาคฤดูฝน)

     ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
    (เฉพาะวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 21)
 
    ครั้งที่ 2  วันอาทิตย์ที่ 1  มีนาคม   พ.ศ. 2563
    ครั้งที่ 3  วันอาทิตย์ที่ 8  มีนาคม   พ.ศ. 2563
    ครั้งที่ 4  วันอาทิตย์ที่ 15  มีนาคม   พ.ศ. 2563
    ครั้งที่ 5  วันอาทิตย์ที่ 22  มีนาคม   พ.ศ. 2563

สัมภาษณ์เฉพาะภาคฤดูฝน

    ครั้งที่ 6  วันอาทิตย์ที่ 5  เมษายน     พ.ศ. 2563
    ครั้งที่ 7  วันอาทิตย์ที่ 3  พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สัมภาษณ์ : ห้องมัชฌิม อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ
                  เวลา 13.00-16.00 น. โดยเลือกรอบที่สะดวก

 
กำหนดการอบรม ภาคฤดูร้อน วันที่ 30 มีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2563

    กิจกรรมภาคสนาม   วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563
    พิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาท   วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563
    พิธีบรรพชา    วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563
    พิธีอุปสมบท   วันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ. 2563
    กิจกรรมธรรมยาตราบำรุงศาสนสถาน เดือนเมษายน -พฤษภาคม พ.ศ. 2563
    วันสิ้นสุดโครงการ   วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 
 
กำหนดการอบรม ภาคฤดูฝน  วันที่ 1 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

    วันเริ่มโครงการ   วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
    พิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมยทายาท เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563
    พิธีบรรพชา   วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563
    พิธีอุปสมบท  วันที่ 13-16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
    วันสิ้นสุดโครงการ   วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

สมัครได้ที่  http://www.ibstop.in.th/
Line ID : @IBSTOP
โทร. 083-540-5642, 082-450-9820

สมัครได้ที่ชมรมพุทธศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
หรือสมัครทุกวัน ได้ที่ อาคารจักรแก้ว ชั้น1 และ วันอาทิตย์ต้นเดือน สภาฯ เสา N28
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 9โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 9

ธรรมยาตราอัญเชิญ ธรรมยาตราอัญเชิญ "พระบรมสารีริกธาตุ" ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์