วัดพระธรรมกาย เชิญร่วมงานมาฆบูชานานาชาติ 8-9 ก.พ.นี้


[ 6 ก.พ. 2563 ] - [ 372 ] LINE it!

 
วัดพระธรรมกาย เชิญร่วมงานมาฆบูชานานาชาติ
วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นี้

วัดพระธรรมกายเชิญร่วมงานมาฆบูชานานาชาติ  8-9 ก.พ.นี้

    วัดพระธรรมกายเชิญร่วมงานมาฆบูชานานาชาติ ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นี้ พร้อมเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือป้องกันไวรัสโคโรนาแก่ผู้มาร่วมงาน

วัดพระธรรมกายเชิญร่วมงานมาฆบูชานานาชาติ  8-9 ก.พ.นี้

    พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วัดพระธรรมกายร่วมกับองค์การพุทธโลกและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมงานบุญมาฆบูชานานาชาติ ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ภาคเช้าตักบาตรพระกว่า 2,000 รูป ภาคสายปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ ภาคบ่ายเป็นพิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 38, พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ 14 ภาคค่ำเป็นพิธีเวียนประทักษิณและจุดมาฆประทีปนับแสนดวงถวายเป็นพุทธบูชา พิธีฉลองชัย สวดธรรมจักร ชิตัง เม ครบ 2,121,001,250 จบ ส่วนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นการสัมมนาพิเศษหัวข้อ “แนวทางการสร้างสันติภาพโลกที่ยั่งยืน” ในเทศกาลมาฆบูชา และ ครบรอบ 50 ปี วัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกายเชิญร่วมงานมาฆบูชานานาชาติ  8-9 ก.พ.นี้

    พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าวอีกว่า ทางวัดได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตามจุดต่างๆพร้อมมีขวดแอลกอฮอล์เจลล้างมือในทุกจุดที่มีการวางป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีสาธุชนเดินทางมาจากต่างประเทศ ทางวัดได้มีการคัดกรอง โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลสอบถามอาการเจ็บป่วย แจกเจลล้างมือ วัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส  จะแยกผู้ป่วยนำส่งห้องพยาบาล กรณีถ้าไม่มีไข้แต่พบอาการทางเดินหายใจจะมอบหน้ากากอนามัยให้สวมใส่ขณะร่วมกิจกรรม

วัดพระธรรมกายเชิญร่วมงานมาฆบูชานานาชาติ  8-9 ก.พ.นี้

     “ทุกท่านสามารถป้องกันตนเองได้โดย 1.สวมหน้ากากอนามัย 2. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ 3.หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก 4.หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือสัมผัสสัตว์ป่วย 5.รักษาร่างกายให้อบอุ่นและพักผ่อนให้เพียงพอ 6.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด 7. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีผู้ป่วย 8.ไม่ใช้ของส่วนตัวรวมกับผู้อื่น”พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าว

วัดพระธรรมกายเชิญร่วมงานมาฆบูชานานาชาติ  8-9 ก.พ.นี้

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา วันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกายมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา วันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกาย

Corona Virus Precaution Procedure for attendees at Wat Phra DhammakayaCorona Virus Precaution Procedure for attendees at Wat Phra Dhammakaya

8 ข้อ ป้องกันตนเองจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาระบาดในปัจจุบัน8 ข้อ ป้องกันตนเองจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาระบาดในปัจจุบันHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์