มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา วันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกาย


[ 6 ก.พ. 2563 ] - [ 17175 ] LINE it!

 
มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา
ในงานบุญวันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกาย

 
     ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ วัดพระธรรมกายร่วมกับองค์การพุทธโลกและภาคีเครือข่าย เตรียมจัดกิจกรรมงานบุญมาฆบูชานานาชาติ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งภายในงานจะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมงานบุญจำนวนมาก ทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา เพราะในขณะนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลก” ด้วยความสำคัญนี้ทางวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ก็ได้ตระหนักถึงภาวะฉุกเฉิน และได้เตรียมมาตรการตั้งรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยทางวัดได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตามจุดต่างๆพร้อมมีขวดแอลกอฮอล์เจลล้างมือในทุกจุดที่มีการวางป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีสาธุชนเดินทางมาจากต่างประเทศ ทางวัดได้มีการคัดกรอง โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลสอบถามอาการเจ็บป่วย แจกเจลล้างมือ วัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะแยกผู้ป่วยนำส่งห้องพยาบาล กรณีถ้าไม่มีไข้แต่พบอาการทางเดินหายใจจะมอบหน้ากากอนามัยให้สวมใส่ขณะร่วมกิจกรรม
 
 
มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
สำหรับสาธุชนมาร่วมงานบุญวันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกาย
 
     1.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามจุดต่างๆ
 
 
     2.บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือในทุกจุดที่มีการวางป้ายประชาสัมพันธ์
 
 
     3.กรณีที่มีสาธุชนเดินทางมาจากต่างประเทศ ทางวัดมีจุดคัดกรองโดยเฉพาะ และมีพยาบาลสอบถามอาการเจ็บป่วย  แจกเจลล้างมือ วัดอุณภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส  จะแยกผู้ป่วยนำส่งห้องพยาบาล
 
 
     4.กรณีถ้าไม่มีไข้แต่พบอาการทางเดินหายใจจะแจกหน้ากากอนามัยให้สวมใส่ขณะร่วมกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
Corona Virus Precaution Procedure for attendees at Wat Phra DhammakayaCorona Virus Precaution Procedure for attendees at Wat Phra Dhammakaya

8 ข้อ ป้องกันตนเองจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาระบาดในปัจจุบัน8 ข้อ ป้องกันตนเองจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาระบาดในปัจจุบัน

วัดพระธรรมกาย ส่งบุญและกำลังใจถึงชาวโคราชวัดพระธรรมกาย ส่งบุญและกำลังใจถึงชาวโคราชHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์