8 ข้อ ป้องกันตนเองจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาระบาดในปัจจุบัน


[ 7 ก.พ. 2563 ] - [ 381 ] LINE it!

8 ข้อ ป้องกันตนเองจากสถานการณ์
ไวรัสโคโรนาระบาดในปัจจุบัน
 
 
8 ข้อ ป้องกันตนเองจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาระบาดในปัจจุบัน
 
    1.สวมหน้ากากอนามัย
    2.หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ 
    3.หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก
    4.หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือสัมผัสสัตว์ป่วย
    5.รักษาร่างกายให้อบอุ่นและพักผ่อนให้เพียงพอ
    6.หลีกเลี่ยงการอยู่สถานที่แออัด  
    7. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีผู้ป่วย 
    8.ไม่ใช้ของส่วนตัวรวมกับผู้อื่น
 
 
 
 
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา

 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกาย ส่งบุญและกำลังใจถึงชาวโคราชวัดพระธรรมกาย ส่งบุญและกำลังใจถึงชาวโคราช

ประมวลภาพวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดพระธรรมกายประมวลภาพวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดพระธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์