โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48


[ 23 มี.ค. 2564 ] - [ 17392 ] LINE it!

 
โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48

อบรมวันที่ 9 เมษายน – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

ครั้งหนึ่งในชีวิต…ของลูกผู้ชาย
คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา
 

     โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงปีที่ 48 ในปัจจุบัน และมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่อง นิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี ในสถานที่ที่เหมาะสม ท่ามกลางบรรยากาศสวนป่าอันร่มรื่น ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท ประกอบด้วยสื่อเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม การอยู่ธุดงควัตร รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ ผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง โดยจะใช้ระยะเวลาฝึกฝนตนเองให้พร้อมก่อนบวชหนึ่งเดือน และอีกหนึ่งเดือนหลังบวช ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรมและเดินธุดงค์

กำหนดการอบรม

     วันเข้าวัด       วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564
 
     วันปลงผม     วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564
 
     วันบรรพชา   วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564
 
     วันฉลองพระใหม่   วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564
 
     วันจบการอบรม     วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564


คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1.) รับนักศึกษาชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ)
     2.) เป็นนิสิตนักศึกษา หรือจบการศึกษาแล้ว
     3.) มีอายุ 18- 30 ปี (อายุตํ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร)
     4.) สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติ
     5.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
     6.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตรนั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ 
     7.) ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
     8.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
     9.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ
          โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า เป็นต้น
    10.) ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
    11.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
    12.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
    13.) ไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)

 
หลักฐานการสมัคร (เตรียมมาให้พร้อมในวันสัมภาษณ์)
 
    1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    2. บัตรประชาชนตัวจริง
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ
    4. สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ
 
 
วันรับสมัคร (ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด)

      ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2564
      ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564
      ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่  4 เมษายน พ.ศ.2564
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
     ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย
     ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
     โทรศัพท์ 086-0776000, 092-7792000
 
     Line ID : @tty072
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 9โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 9

ธรรมยาตราอัญเชิญ ธรรมยาตราอัญเชิญ "พระบรมสารีริกธาตุ" ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์

โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 8โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 8Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์