วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญวันมาฆบูชา


[ 13 ก.พ. 2563 ] - [ 696 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญวันมาฆบูชา
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญวันมาฆบูชา

     วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญวันมาฆบูชา

    พิธีกรรมภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตร พิธีกล่าวคำอาราธนาศีล และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสุดใจ เทสุกะ ,กัลยาณมิตรมิยาจิม่า มาซาโตะ และกัลยาณมิตรจันทร์สุข ศรีทะวงศ์ เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญดอกไม้ทิพยมงคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแท่นประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ก่อนที่จะได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ พร้อมทั้งได้ร่วมกันกล่าวคำขอขมาต่อพระรัตนตรัย ปฏิบัติธรรม และร่วมพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญวันมาฆบูชา

    สำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำถวายโคมมาฆประทีป โดยมีกัลยาณมิตรโสภี ชิโอกาว่า, กัลยาณมิตรวรรษิดา กาจธัญกรณ์ และกัลยาณมิตรวรรณษา โทโมโนะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, พิธีกล่าวคำถวายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีกัลยาณมิตรศรีไสว การะเกตุ, กัลยาณมิตรพิชญาภรณ์ มุราคามิ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วน พิธีทอดผ้าป่ากองบุญขยายวิชชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 152 โดยมีกัลยาณมิตรมาริโกะ ยามาคาวา, กัลยาณมิตรมิยาจิมา มาซาโตะ และกัลยาณมิตรวงเดือน โฮริซาว่า เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ถวายปัจจัยไทยธรรมในกองบุญต่างๆ แด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญวันมาฆบูชา

    ส่วนภาคค่ำเป็นพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย และเวียนประทักษิณ ในโอกาสนี้กัลยาณมิตรวิชชุดา มัทสึโมะโตะ และกัลยาณมิตรประครอง อะกิบะ เป็นตัวแทนสาธุชนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  เมื่อถึงเวลาสว่าง จึงได้ร่วมจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าพระอรหันต์ 1,250 รูป โดยมีกัลยาณมิตรประครอง อะกิบะ, กัลยาณมิตรโสภี ชิโอกาว่า, กัลยาณมิตรสุนิษา ทาเคชิเงะ, กัลยาณมิตรวรรษา โทโมโนะ, กัลยาณมิตรวรรณษิดา กาจธัญกรณ์ เป็นประธานในการจุดโคมเอกพิเศษสุด ตามด้วยเจ้าภาพโคมรองตามลำดับ ในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้เวียนประทักษิณ 3 รอบ พร้อมทั้งกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตา
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรม Full Moon Meditationวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรม Full Moon Meditation

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ