โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 8


[ 16 ก.พ. 2563 ] - [ 17352 ] LINE it!

 
โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 8
 
อบรมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 (อายุ 15-18 ปี)
 

    โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์เป็นโครงการบวชเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงแก่ชีวิตปลูกฝังเยาวชนให้มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยซึ่งเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงพร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะเชิงวิชาการด้วยการบูรณาการเข้ากับหลักธรรมเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบพร้อมกับสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่ายโดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิดอีกทั้งกุศลผลบุญนี้ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกท่าน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1. เป็นชายแท้ อายุตั้งแต่ 15-18 ปี
     2. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
     3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
     4. ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด

หลักฐานการสมัคร 

     1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
     2. ใบรับรองการศึกษา หรือ สำเนาบัตรนักเรียน 1 ใบ
     3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ

สอบถามเพิ่มเติมและสมัครบวชได้ที่

     - ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน  ที่บูทบัณฑิตถาวร  เสา F6
     - ทุกวันอาทิตย์ธรรมดา   ที่บูทบัณฑิตถาวร  เสา O26
       ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

โทร : 087-435-7897 หรือ 092-653-9122
Line ID : 0874357897

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
โครงการสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 12โครงการสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 12

พิธีถวายสังฆทาน แด่คณะสงฆ์พิธีถวายสังฆทาน แด่คณะสงฆ์

กองบุญบำรุงวัด ในสถานการณ์พิเศษ (covid-19)กองบุญบำรุงวัด ในสถานการณ์พิเศษ (covid-19)Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์