กองบุญบำรุงวัด ในสถานการณ์พิเศษ (covid-19)


[ 31 มี.ค. 2563 ] - [ 898 ] LINE it!

 
กองบุญบำรุงวัด ในสถานการณ์พิเศษ (covid-19)
 
เพื่อใช้เป็นค่าภัตตาหาร, ค่าน้ำ, ค่าไฟ
ข้าวของเครื่องใช้ สิ่งของที่จำเป็นต่างๆ
ยารักษาโรค ฯลฯ และสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆ เดือน

สอบถามผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด  หรือโทร. 02-831-1000
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
โครงการ “หยุดใจ ชนะภัยโควิด”โครงการ “หยุดใจ ชนะภัยโควิด”

สวดธรรมจักรมุ่งสู่เป้าหมาย เนื่องในวันวิสาขบูชาสวดธรรมจักรมุ่งสู่เป้าหมาย เนื่องในวันวิสาขบูชา

ร่วมบุญ สร้างวัดภาวนาเกาลูน เมืองฮ่องกงร่วมบุญ สร้างวัดภาวนาเกาลูน เมืองฮ่องกงHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์