วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศล


[ 3 เม.ย. 2563 ] - [ 705 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศล
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศล

     วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่พระนิรันดร์ สุวีโร

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศล

    เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่พระนิรันดร์ สุวีโร โดยมีกัลยาณมิตรชูศักดิ์-กัลยาณมิตรวิลาวัณย์ พฤกษะวัน เป็นประธานถวายผ้าบังสุกุล

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศล

    ซึ่งพระนิรันดร์ สุวีโร ได้เข้าพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตเมื่อ 22 เมษายน พุทธศักราช 2538 เป็นพระมหาเถระ 25 พรรษา อายุ 59 ปี โดยตลอดที่บวชในบวรพระพุทธศาสนา ท่านได้อุทิศตนเพื่องานพระพุทธศาสนามาโดยตลอด ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ พร้อมทั้งได้จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นด้วย ซึ่งทางวัดพระธรรมกายชิคาโก ขออุทิศบุญนี้ให้ถึงแก่ดวงวิญญาณของพระนิรันดร์ สุวีโร ให้มีความสุขในทิพยสมบัติอันโอฬารในสัมปรายภพ
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานสวดอภิธรรมแด่พระอาจารย์นิรันดร์ สุวีโรวัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานสวดอภิธรรมแด่พระอาจารย์นิรันดร์ สุวีโร

กลุ่มสตรีเมืองแคฟลาวิค ร่วมฝึกสมาธิ ณ วัดพุทธไอซ์แลนด์กลุ่มสตรีเมืองแคฟลาวิค ร่วมฝึกสมาธิ ณ วัดพุทธไอซ์แลนด์

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานสวดอภิธรรมแด่พระอาจารย์นิรันดร์ สุวีโร วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานสวดอภิธรรมแด่พระอาจารย์นิรันดร์ สุวีโรHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ