วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานสวดอภิธรรมแด่พระอาจารย์นิรันดร์ สุวีโร


[ 6 เม.ย. 2563 ] - [ 870 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
จัดงานสวดอภิธรรมแด่พระอาจารย์นิรันดร์ สุวีโร
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานสวดอภิธรรมแด่พระอาจารย์นิรันดร์ สุวีโร

     วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานสวดอภิธรรมเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้พระอาจารย์นิรันดร์ สุวีโร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอน
 
     คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดยพระครูโสตถิธรรรมวิเทศ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ที่รับชมการถ่ายทอดสดทางบ้าน ได้ร่วมกันทำบุญสวดอภิธรรมอุทิศแก่พระอาจารย์นิรันดร์ สุวีโร อีกทั้งยังได้ร่วมบุญสร้างองค์พระประจำตัวถวายพระอาจารย์นิรันดร์ สุวีโร อีกด้วย
 
     โดยพระอาจารย์นิรันดร์ สุวีโร บวชอุทิศชีวิตเมื่อวันที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2538 เป็นพระมหาเถระ 25 พรรษา อายุ 59 ปี ซึ่งก่อนบวชได้เป็นอุบาสกรักษาศีล 8 ฝึกตัวสร้างบารมี รับหน้าที่หลายอย่าง เมื่อบวชแล้วได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในช่วงชีวิตของพระอาจารย์นิรันดร์ สุวีโร เป็นช่วงชีวิตที่งดงาม เป็นทั้งต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมี ท่านเป็นผู้มีน้ำใจให้กับสหธรรมิกและบุคคลรอบข้างมาโดยตลอด ให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ อย่างสม่ำเสมอ จนผู้รับ ได้รับรู้ถึงความจริงใจในการให้ ความดีงามทั้งหมดจึงตราตรึงใจสำหรับผู้ได้ใกล้ชิดและอยู่รอบข้าง
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดสวดมนต์ออนไลน์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดสวดมนต์ออนไลน์

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์  วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ