สวดธรรมจักรมุ่งสู่เป้าหมาย เนื่องในวันอาสาฬหบูชา


[ 23 มิ.ย. 2563 ] - [ 17175 ] LINE it!

 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่าน
ร่วมสวดธรรมจักร เพื่อบูชาพระรัตนตรัย
ให้ครบ 2,477,777,777 จบ
 
ในวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 
 
 ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาธรรมเนียมปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชา 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 6 รูปพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 6 รูป

พิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์การเเพทย์พิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์การเเพทย์

ขอเชิญร่วมถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรทั่วโลกขอเชิญร่วมถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรทั่วโลกHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์