โครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2563


[ 19 ต.ค. 2563 ] - [ 1832 ] LINE it!


โครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2563
อบรมระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 "บวช" ทดแทนพระคุณบิดามารดา
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
เปิดทางสวรรค์และนิพพาน
ให้กับตนและทุกคนในโลก

โครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2563

กำหนดการ

ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

     1. พิธีปลงผม       วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
     2. พิธีบรรพชา      วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
     3. พิธีอุปสมบท    วันที่ 12-13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 
หลักฐานการสมัครบวช

     1. สำเนาทะเบียนบ้าน
     2. สำเนาบัตรประชาชน
     3. หลักฐานการศึกษา

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

     1. เป็นชายแท้ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
     2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต
         โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ร้ายแรง
     3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
     4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ
     5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
     6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร 02-831-1234

"บูชาธรรมพระผู้ปราบมารสำคัญ ชวนกันมาบวชเยอะๆ เลยนะ"


 
 
 

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมารโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมาร

พิธีสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร เนื่องในวันลอยกระทงพิธีสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร เนื่องในวันลอยกระทง

พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 26 พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 26Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์