สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2564


[ 26 ธ.ค. 2563 ] - [ 1344 ] LINE it!

 
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2564
 

“สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา
ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน
ยังความเจริญให้สำเร็จ”

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ขอท่านจงสามัคคีพร้อมเพรียงกัน เพื่อยังประโยชน์ให้สำเร็จในทุกเมื่อ เทอญ.

(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
การใช้งาน  Application  Zoom072การใช้งาน Application Zoom072

ขั้นตอนพิธีกรรม “รักต้องลอย” “รักต้องฝัง”ขั้นตอนพิธีกรรม “รักต้องลอย” “รักต้องฝัง”Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์