บุญกับวาสนา


[ 23 มี.ค. 2564 ] - [ 17175 ] LINE it!

บุญกับวาสนา
 
โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


     คำถามบุญกับวาสนาต่างกันอย่างไรครับ 


     พระอาจารย์ : ในนัยหนึ่ง "วาสนา" คล้ายๆ กับ เป็นความคุ้นเคย ที่ "สั่งสมข้ามชาติมา" มันไม่ใช่ความผิดความถูกโดยตรง แต่เป็นความคุ้น เหมือนกับพระสารีบุตร ท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายชาติเหมือนกัน แม้ชาติสุดท้ายเป็นพระอัครสาวกแล้ว หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตาม พาลูกศิษย์ตัวเอง 500 รูป จาริกไป บางทีเจอแอ่งน้ำอยู่ ท่านก็กระโดดข้าม เพราะว่าอัธยาศัยเดิมที่เคยคุ้นเคยมา มันข้ามชาติมา บางทีเขาเลยเรียกว่า "วาสนาตัดไม่ขาด" เพราะอย่างนี้ แต่ถ้าให้ดี เราตอนนี้ "เกิดมาเป็นมนุษย์" เราก็ "ฝึกนิสัยต่างๆ ที่ดีๆ" จะได้เป็นวาสนาที่ดีต่อไปในภายภาคหน้า แล้วตั้งใจ "สร้างบุญสร้างกุศล" เราจะได้มีแรงหนุนทั้ง "บุญพาและวาสนาส่งด้วย" เจริญพร 

 
 
 


Desktop Version Desktop Version    



บทความที่เกี่ยวข้อง
อยากผอมอยากผอม



Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ธรรมะสอนใจ