วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดบูชาข้าวพระ


[ 7 พ.ค. 2564 ] - [ 17076 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดบูชาข้าวพระ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดบูชาข้าวพระ

     วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีถวายกองบุญต่างๆ ผ่านทางระบบออนไลน์

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดบูชาข้าวพระ

     สำหรับพิธีกรรมภายในงานกัลยาณมิตรจิราพร ประจบจันทร์ พร้อมครอบครัว ขึ้นกดปุ่มแท่นไฟส่องสว่างบูชาข้าวพระ จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งนำสวดมนต์ทำวัตรเช้า, สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ก่อนที่จะคณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆ ดังนี้ กัลยาณมิตรปาริมา ธรรมปริพัตรา, กัลยาณมิตรศุภวิน สาทจีน, กัลยาณมิตรวาสนา ศรีสม เจ้าภาพบูชาพระบรมสารีริกธาตุ, กัลยาณมิตรภารดี อุบลรัศมี-กัลยาณมิตรวนิดา คลู้ทห์ ตัวแทน
 
วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดบูชาข้าวพระ

เจ้าภาพทอดผ้าป่าประจำเดือนพฤษภาคม, กัลยาณมิตรมลิวัลย์ แดงนิเวศน์ ตัวแทนกลุ่มลูกตะวันธรรม, กัลยาณมิตรจิตราภรณ์ ราชมา เป็นเจ้าภาพถวายยานพาหนะแก้ว, กัลยาณมิตรดาวัลย์ นุสายรัมย์ เป็นเจ้าภาพกองบุญปัญญาบารมี, กัลยาณมิตรMarc Melis และกัลยาณมิตรภารดี อุบลรัศมี เป็นเจ้าภาพกองบุญภัตตาหาร และน้ำปานะเป็นสังฆทาน พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำกองบุญ และปัจจัยถวายแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดบูชาข้าวพระ

     สำหรับกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้สาธุชนได้ร่วมบูชาข้าวพระผ่านทาง Facebook live และระบบ Zoom พร้อมด้วยสาธุชนบางส่วนที่มาร่วมพิธีกรรมที่วัด ซึ่งทุกท่านต่างส่งใจ ส่งบุญให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากโรคร้ายทั้งที่ประเทศไทยและทั่วโลกด้วย
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดบูชาข้าวพระHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ