วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดบูชาข้าวพระ


[ 12 ก.ค. 2564 ] - [ 17279 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดบูชาข้าวพระ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดบูชาข้าวพระ

     วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีถวายกกองบุญต่างๆ เพื่องานพระพุทธศาสนา ผ่านระบบออนไลน์

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดบูชาข้าวพระ

     โดยพิธีกรรมภาคเช้าผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร และปานะเป็นสังฆทาน พร้อมทั้งอธิฐานจิต ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอัญเชิญริ้วขบวนพระบรมธาตุมณีจักพรรดิ และรัตนมณีโชติรส พร้อมทั้งได้ปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระ จากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนเพื่ออัญเชิญผ้าป่าเครื่องปรับอากาศ โดยมีประธาน 2 คณะคือ กัลยาณมิตรจรรยา คุบาวาร่า และกัลยาณมิตรจันทร์จิรา โนโมโตะ นอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆ ดังนี้
 
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดบูชาข้าวพระ

     พิธีกล่าวคำถวายกองบุญสุวรรณรัตนพุทธ ประทีป โดยมีกัลยาณมิตรจันทร์จิรา โนโมโตะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่าง โดยมีกัลยาณมิตรภัคนัยนันทน์ สมนาศักดิ์ และกัลยาณมิตรสมัชญา โดอิ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝน โดยมีกัลยาณมิตรไร อิชิดะ และกัลยาณมิตรพรทรนา โคบายาชิ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,ส่วนกัลยาณมิตรจรรยา คุวาบาร่า เป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายผ้าอาบน้ำฝน

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดบูชาข้าวพระ

     ภาคบ่ายเป็นพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา โดยท่านประธานสงฆ์ได้นำหล่อเทียนพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมหล่อเทียนพรรษา ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นภาพแห่งความปลื้มปีติของคณะสาธุชนที่แม้จะติดสถานการณ์พิเศษอย่างโควิด-19 ก็ยังไม่พลาดในการสั่งสมบุญครั้งนี้

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดงานบุญบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเยอรมนีวัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเยอรมนี

วัดพระธรรมกายภาคพื้นยุโรป ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเยอรมนีวัดพระธรรมกายภาคพื้นยุโรป ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเยอรมนีHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ