ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันธรรมชัย


[ 30 ก.ค. 2564 ] - [ 17338 ] LINE it!

 
ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันธรรมชัย
สวดครบ 3,640,535,353 จบ
 
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) พร้อมกันทั่วโลก
 
 
 
อานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

     การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นการทำความดีซึ่งเป็นบุญอย่างหนึ่งฉะนั้นเมื่อทำจนเป็นนิสัยประจำวันแล้วย่อมได้รับผลอานิสงส์หลายประการ เช่น

     1. ทำให้ได้รับความชื่นใจสบายใจ ขณะนั้นผู้สวดมี กายวาจาปกติ (มีศีล) มีใจแน่วแน่ (มีสมาธิ)
         มีความรู้ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้า (มีปัญญา) เท่ากับได้เฝ้าพระองค์ด้วย
         การปฏิบัติบูชาครบไตรสิกขาอย่างแท้จริง

     2. เป็นการอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิ มีความแน่วแน่ สงบเย็นไม่ฟุ้งซ่านทำให้จิตใจมีอำนาจมีพลัง
         สามารถควบคุมอารมณ์ข่มกิเลสและควบคุมตัวเองได้ดี

     3. ได้รับความนับถือจากมหาชนทั่วไปว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีไม่ละเว้นหน้าที่ที่จะต้องทำ
         รักษาระเบียบประเพณีไว้ได้ เป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีไว้แก่อนุชนรุ่นหลัง

     4. เป็นการขัดเกลากิเลสในใจในขณะสวดอารมณ์จะไปอยู่ที่การสวดมนต์อย่างตั้งใจ
         ความโลภ โกรธ หลง จึงมิได้เกิดขึ้นในจิตตน

     5. ทำให้เกิดปัญญาเป็นการอบรมจิตใจให้ประณีตและมีคุณธรรม

     6. ทำให้มีความเห็นถูกต้องอันเป็นผลทำให้ชีวิตสามารถดำเนินไปได้อย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

     7. เป็นการชำระล้างจิตใจที่เศร้าหมองให้หมดไปเพื่อสำเร็จสู่มรรคผลพระนิพพาน
 

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมบุญออนไลน์ ผ่าน ZOOM ทุกวันกิจกรรมบุญออนไลน์ ผ่าน ZOOM ทุกวัน

กิจกรรมวันสมาธิโลก พ.ศ. 2564 ผ่าน ZOOMกิจกรรมวันสมาธิโลก พ.ศ. 2564 ผ่าน ZOOM

พิธีถวายอุปกรณ์การแพทย์พิธีถวายอุปกรณ์การแพทย์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์