วัดพระธรรมกายปารีส จัดงานบุญวันอาทิตย์


[ 2 ก.ย. 2564 ] - [ 17370 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธาศาสนา
วัดพระธรรมกายปารีส จัดงานบุญวันอาทิตย์
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกายปารีส จัดงานบุญวันอาทิตย์

     วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และปฏิบัติธรรมร่วมกัน

วัดพระธรรมกายปารีส จัดงานบุญวันอาทิตย์

     ภายในงานเมื่อประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี ก็ได้นำบูชาพระรัตนตรัย นำอาราธนาศีล พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่น กาย วาจา ใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ จากนั้นเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลแก่ กัลยาณมิตรพวงมณี แหวนวงสด โดยคณะญาติมิตร และสาธุชนได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์
 
วัดพระธรรมกายปารีส จัดงานบุญวันอาทิตย์

     นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่า โดยมีประธานนำกล่าว 2 คณะ ประกอบด้วย คณะที่ 1 กัลยาณมิตรเจ้าลำพูนศรี แหวนวงสด ณ จำปาสัก และกัลยาณมิตรเดชดารา แหวนวงสด ส่วนคณะที่ 2 ได้แก่กัลยาณมิตรรุ่งนภา Droyerre อ่อนสะอาด และกัลยาณมิตรชะเอม Duru บามขุนทด ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรเซลิน - กัลยาณมิตรเซซิล โฮออง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายกองบุญต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากคณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ

วัดพระธรรมกายปารีส จัดงานบุญวันอาทิตย์

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยวัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญเนื่องในวันธรรมชัย

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันธรรมชัยวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันธรรมชัยHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ