มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมประทุมทอง มอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านสู้ภัยโควิด-19


[ 6 ก.ย. 2564 ] - [ 17338 ] LINE it!


มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมประทุมทอง
มอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านสู้ภัยโควิด-19
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564

มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมประทุมทอง มอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านสู้ภัยโควิด-19

     มูลนิธิธรรมกาย และศูนย์ปฏิบัติธรรมประทุมทอง ร่วมกันคณะกัลยาณมิตรอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้มอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19
 
     มูลนิธิธรรมกาย และศูนย์ปฏิบัติธรรมประทุมทอง ร่วมกันคณะกัลยาณมิตรอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกับรองผู้อำนวยการเขตการศึกษาขอนแก่น เขต 2, โรงพยาบาลบ้านไผ่, ประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครอำเภอบ้านไผ่ ได้จัดกิจกรรมถวายสังฆทานออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือวัด และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจัดถุงยังชีพจำนวน 300 ชุด มามอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัติสารวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 
    ผู้อำนวยสมจิตร มณีมาตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจซึ่งกันและกันในยามลำบาก ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 113 ออนไลน์วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 113 ออนไลน์

วัดพระธรรมกาย ส่งชุด PPE สีจีวรพระ ช่วยเหลือพระสงฆ์ 4 เมืองใหญ่ในเมียนมาวัดพระธรรมกาย ส่งชุด PPE สีจีวรพระ ช่วยเหลือพระสงฆ์ 4 เมืองใหญ่ในเมียนมาHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา