คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้แก่ อบต.คลองสาม


[ 11 ก.ย. 2564 ] - [ 17337 ] LINE it!


คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย
มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้แก่ อบต.คลองสาม
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย  มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้แก่ อบต.คลองสาม

     คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1,200 ถ้วย ร่วมสมทบกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี

คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย  มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้แก่ อบต.คลองสาม

     โดยพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก โดยพระมหานพพร ปุญฺญชโยเปรียญธรรม 9 ประโยค รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ผู้แทนวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคุณองอาจ ธรรมนิทา ผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และคณะ ได้ลงพื้นที่ส่งมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1,200 ถ้วย ร่วมสมทบกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”
 
คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย  มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้แก่ อบต.คลองสาม

      เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยโควิด-19 โดยผู้ช่วยศษสตราจารย์ (พิเศษ) ด๊อกเตอร์วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม พร้อมด้วย คุณนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และคุณทุเรียน ปุ่นพิทักษ์ ประธานอาสาสมัคร ตำบลคลองสาม ร่วมรับมอบฯ

คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย  มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้แก่ อบต.คลองสาม

      จากนั้นได้ส่งมอบอาหารปรุงสุกใหม่ จำนวน 500 ชุด ร่วมสมทบกับ “ศูนย์รวมน้ำใจ คนคลองสาม สู้ภัยโควิด-19” เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิต โดยคุณอนาวิล รัตนสถาพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขต 3 พร้อมด้วย คุณธเนศ รื่นกลิ่น ประธานสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง และคณะ ร่วมรับมอบฯ

 
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
เปิดโรงพยาบาลสนาม อบต.คลองสาม รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระดับสีเหลืองเปิดโรงพยาบาลสนาม อบต.คลองสาม รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระดับสีเหลือง

วัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายวัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

พิธีถวายมหาสังฆทานต้านภัยโควิด 18 ปี DOU เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลกพิธีถวายมหาสังฆทานต้านภัยโควิด 18 ปี DOU เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลกHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา