พิธีถวายมหาสังฆทานต้านภัยโควิด 18 ปี DOU เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก


[ 25 ก.ย. 2564 ] - [ 17391 ] LINE it!


พิธีถวายมหาสังฆทานต้านภัยโควิด 18 ปี DOU
เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

พิธีถวายมหาสังฆทานต้านภัยโควิด 18 ปี DOU เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

     มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย หรือ DOU จัดพิธีถวายมหาสังฆทานต้านภัยโควิด ฉลองครบรอบ 18 ปี DOU เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก กับ 18 บุญใหญ่ ให้ได้ออนไลน์ออน ZOOM กันตลอดทั้งวัน
 
     โดยในพิธีถวายสังฆทานต้านภัยโควิด 18 บุญ 18 ปี DOU เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก  ออนไลน์ ออนZOOM นั้น ได้มีคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยทางDOU ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทานต้านภัยโควิด ออกเป็น 3 รอบ มีรอบสาย รอบบ่ายและรอบเย็น ตั้งแต่เวลา 8.30 -17.30 โดยในประเทศไทยพระมหาวุฒิชัย วุฑฒิชโย เปรียญธรรม 9 ประโยค คณะบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เป็นประธานสงฆ์ และยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ศูนย์สาขาทั่วโลกเมตตาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายสังฆทานครั้งนี้ด้วย ซึ่งพิธีภาคเช้าทุกท่านได้บูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมบุญใหญ่ บำรุงวัดพระธรรมกายในสถานการณ์พิเศษโควิด 19 ,ร่วมบุญอสงไขยบุญทุกสิ่ง วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีกัลยาณมิตรมนต์กนิษฐ์ ขัตติยากรจรูญ เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย ,ร่วมบุญปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยมีกัลยาณมิตร Tan Tian Lian เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมบุญภัตตาหาร ข้าวสาร ปานะ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ, ร่วมบุญพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย และร่วมบุญทอดกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 วัดพระธรรมกาย ก่อนที่ผู้แทนคณะเจ้าภาพจะได้ได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้รับฟังโอวาทจากประธานสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศ
 
     ภาคบ่ายหลังจากบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสแล้วคณะเจ้าภาพได้ร่วมบุญทอดผ้าป่าถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรทั่วโลก โดยมีกัลยาณมิตรพสุธันส์ และกัลยาณมิตรณัฐพัชร์ ศิริพรเลิศ เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย ,พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมบุญ Wealth and Prosperity วัดพระธรรมกายสิงคโปร์,ร่วมบุญบำรุงวัดพระธรรมกายโตเกียวในสถานการณ์โควิด ,ร่วมบุญขยายพื้นที่สร้างศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท,ร่วมบุญบำรุงวัด Zoom วัดพระธรรมกาย,ร่วมบุญยารักษาโรคบำบัดรักษาพระภิกษุอาพาธ วัดพระธรรมกาย และร่วมบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ซึ่งการทำบุญในภาคเช้าและบ่ายนำความปลื้มปีติใจมาให้เจ้าภาพทุกท่านอย่างมาก
 
     และในช่วงเย็นคณะเจ้าภาพยังคงสั่งสมบุญ 18 บุญ 18 ปี DOU กันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรม ร่วมฟังสวดเจริญพระพุทธมนต์จากคณะสงฆ์ศูนย์สาขาทั่วโลก ทั้งยังได้ร่วมบุญใหญ่ต่อเนื่องด้วยบุญเผยแผ่วิชชาธรรมกายทวีปยุโรป วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ,บุญสร้างวิหารทาน วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ, บุญภาชนะแก้วบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ ประเทศนอร์เวย์,บุญวัดภาคใต้ 323 วัด, บุญอาคารปฏิบัติธรรม ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI, บุญยานพาหนะ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย จากนั้นทุกท่านได้กล่าวคำอธิษฐานจิตร่วมกัน เพื่อตอกย้ำผังแห่งความสำเร็จทั้ง18 บุญที่ทาง DOU ได้สร้างสรรค์มาให้ทุกท่าน ซึ่งทุกบุญล้วนเป็นบุญที่เกี่ยวเนื่องด้วยการศึกษา และการเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลกตามมโนปณิทานของมหาปูชนียาจารย์ ที่ต้องการให้ลูกศิษย์ทั่วโลกได้ศึกษาและรักษาคำสอนของพระพุทธศาสนา ทั้งยังต้องร่วมแรงร่วมใจเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปให้ได้ทั่วโลก จึงนับได้ว่าทุกท่านที่มาร่วมบุญผ่าน ZOOM กับทาง DOU ในวันนี้ ล้วนเป็นผู้ทำความสำเร็จของมหาปูชนียาจารย์ให้บังเกิดขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งแห่งความสำเร็จของการเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลกด้วย

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มอบอาหารปรุงสุกใหม่แก่ ปชช.ลำลูกกาคณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มอบอาหารปรุงสุกใหม่แก่ ปชช.ลำลูกกา

พิธีถวายสังฆทานออนไลน์แด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 155พิธีถวายสังฆทานออนไลน์แด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 155

วัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5 จังหวัดวัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5 จังหวัดHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา