ธุดงคสถานอุดรธานี จัดพิธีสักการะกตัญญูบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ครบรอบ 137 ปี


[ 13 ต.ค. 2564 ] - [ 589 ] LINE it!

ธุดงคสถานอุดรธานี จัดพิธีสักการะกตัญญูบูชา
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ครบรอบ 137 ปี     
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 
 
ธุดงคสถานอุดรธานี จัดพิธีสักการะกตัญญูบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ครบรอบ 137 ปี
 
     พระมหาสุพล   สุพโล  เปรียญธรรม 9 ประโยค ดร. ประธานสงฆ์ธุดงคสถานอุดรธานี นำคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญ ประกอบพิธีสักการะกตัญญูบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เนื่องในวาระครบรอบ 137 ปี วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ โดยคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญได้จัดเตรียมดอกไม้ของหอมมาร่วมบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ยังความปลาบปลื้มปีติในบุญทุกท่าน นอกจากนี้ภายในพิธีคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญยังได้สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และรวมใจปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกายใจ ให้ใสบริสุทธิ์ ตรึกระลึกนึกถึงหลวงปู่ ไว้ ณ ศูนย์กลางกาย ด้วยใจหยุดนิ่งในการเชื่อมสายบุญกับท่าน ซึ่งกิจกรรมบุญวันนี้ยังความปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งให้กับคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่าน
 
ธุดงคสถานอุดรธานี จัดพิธีสักการะกตัญญูบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ครบรอบ 137 ปี
 

ธุดงคสถานอุดรธานี จัดพิธีสักการะกตัญญูบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ครบรอบ 137 ปี
 
 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดบ้านขุน จัดพิธีจุดประทีปบูชาธรรม 137 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)พระผู้ปราบมารวัดบ้านขุน จัดพิธีจุดประทีปบูชาธรรม 137 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)พระผู้ปราบมาร

ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจ.ขอนแก่น เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจ.ขอนแก่น เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ขอนแก่น

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา