คำอธิษฐานจิต หล่อองค์พระบรมพุทธเจ้า


[ 16 ก.พ. 2566 ] - [ 18419 ] LINE it!

 
คำอธิษฐานจิต หล่อองค์พระบรมพุทธเจ้าคำอธิษฐานจิต หล่อองค์พระบรมพุทธเจ้า

ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าถวายปัจจัย หล่อองค์พระบรมพุทธเจ้า

เพื่อประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

ด้วยบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้า มีผิวพรรณวรรณะงดงามประดุจทองคำ

เป็นที่เคารพกราบไหว้ ของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย

ขอให้เกิดในตระกูลสูง มีบริวารอยู่ในโอวาท และเป็นที่รักของมหาชนทั้งหลาย

ขอให้ข้าพเจ้า ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ

ตลอดจนลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง

เพื่อใช้สร้างบุญสร้างบารมี อย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้น

ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสว เฉลียวฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง

เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม

เป็นผู้นำมหาชนทำความดี สร้างบารมีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้า มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่าย

โดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

นิพพานะปัจจะโย โหตุ

 
 
 
 
 
Resolutions for the Casting of Buddha Images
 
 
 
By the power of my merit of donating for the casting of the Buddha images to be
enshrined at the Celestial Island Cetiya,
 
May I be reborn into the upper class, to a loving, respectable and supportive family
that also practices Buddhism;
 
May I have high self-esteem as well as be loved and respected by the masses;
 
May I be blessed with moral wisdom and intelligence so that I always make
wholesome decisions and lead my life in accordance with the teachings of the Buddha;
 
May I always attract the company of people of high moral integrity, and be
protected from all sorts of harm and danger;
 
May I have undying motivation to practice meditation, develop wholesome habits,
and keep working on becoming the best version of myself;
 
May I have unlimited wealth and resources to cultivate merits and perfections,
bring goodness to the world and leave a moral legacy;
 
May I have the strength and sound leadership qualities to lead the masses in
growing goodness, becoming a better person, and supporting the spread of Buddhism;
 
May I be blessed with a pleasing appearance, a healthy body and a wholesome
physique that is highly conducive for meditation;
 
May I use all the blessings that I have and will have for good causes only, creating
the kind of life that I can recall with pride and joy;
 
May I be one with the Dhammakaya within and attain Enlightenment with ease, and
May all this become the foundation for my attainment of Nibbana.
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
Be Part of History in the MakingBe Part of History in the Making

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ "เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์