พิธีถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566


[ 26 เม.ย. 2566 ] - [ 18267 ] LINE it!


กำหนดการพิธีถวายทุนสนับสนุน
การสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
 
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566 
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เวลา 09.30 น.
 

      ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย น้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 79 ปี วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เวลา 09.30 น.

กำหนดการ
 
     09.30 น. ประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี
     10.15 น. ปฏิบัติธรรม
     10.30 น. พิธีถวายทุนพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
     10.45 น. รับพรจากคณะสงฆ์ / เสร็จพิธี

 
สอบถามเพิ่มเติม

     โทร. 090-551-9265
     โทร. 092-991-1346
     โทร. 081-915-5726

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 20 (วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 20 (วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)

ขอเชิญร่วมบุญหล่อพระประธาน เพื่อประดิษฐาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และ มหารัตนวิหารคดขอเชิญร่วมบุญหล่อพระประธาน เพื่อประดิษฐาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และ มหารัตนวิหารคด

พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯพิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์