พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 20 (วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)


[ 3 พ.ค. 2566 ] - [ 18273 ] LINE it!


พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 20
 
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย
 
พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

 
     ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 20 จำนวน 15 รูป ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดการ
 
     06.30 น. พิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ
     08.30 น. พิธีถวายผ้าไตรและไทยธรรม แด่สามเณรผู้เข้ารับการอุปสมบท
     10.30 น. พิธีถวายบาตรและผ้าไตรโดยคณะผู้ปกครองและญาติมิตร
     13.00 น. พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI ทั้ง 15 รูป

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

     ห้องรับบริจาค วัดพระธรรมกาย
     หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด
 
     โทร. 090-551-9265, 081-593-8923
 
     Line ID : @bdtdci หรือ @dcichannel
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญร่วมบุญหล่อพระประธาน เพื่อประดิษฐาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และ มหารัตนวิหารคดขอเชิญร่วมบุญหล่อพระประธาน เพื่อประดิษฐาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และ มหารัตนวิหารคด

พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯพิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11 รูป |  วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2566พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11 รูป | วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2566Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์