พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11 รูป | วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2566


[ 20 พ.ค. 2566 ] - [ 18287 ] LINE it!

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11 รูป
วันวิสาขบูชา VISAKHA PUJA DAY
 
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566
ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติม 085-163-0620 ID: SUCHAYO072

 
รูปที่ 1
 
สามเณรนฤบดินทร์ ทูทอง 
เปรียญธรรม 7 ประโยค
 
เกิดวันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2543
ภูมิลำเนา จังหวัดเชียงใหม่
----------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
รูปที่ 2
 
สามเณรธนวรรธน์ เจริญอนันตสิน 
เปรียญธรรม 4 ประโยค
 
เกิดวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2544
ภูมิลำเนา จังหวัดนครราชสีมา
----------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
รูปที่ 3
 
สามเณรณัฐนันท์ นวลวัน 
เปรียญธรรม 6 ประโยค
 
เกิดวันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2544
ภูมิลำเนา จังหวัดระยอง
----------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
รูปที่ 4
 
สามเณรสามารถ พรายน้ำ
เปรียญธรรม 7 ประโยค
 
เกิดวันที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ.2544
ภูมิลำเนา จังหวัดหนองคาย
----------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
รูปที่ 5
 
สามเณรวสุ ภูชิตธนิสร 
เปรียญธรรม 4  ประโยค
 
เกิดวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2544
ภูมิลำเนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
----------------------------------------------------------------------------------

 
 
รูปที่ 6
 
สามเณรชัยโรจน์ ศุภสวัสดิ์วรากร
เปรียญธรรม 3  ประโยค
 
เกิดวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2544
ภูมิลำเนา จังหวัดกรุงเทพฯ
----------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
รูปที่ 7

สามเณรนนทวรรษ มะณู
เปรียญธรรม 3  ประโยค
 
เกิดวันที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2544
ภูมิลำเนา จังหวัดพิษณุโลก
----------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
รูปที่ 8

สามเณรณัฐพงศ์ วิภาวิน
เปรียญธรรม 5 ประโยค

เกิดวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2544
ภูมิลำเนา จังหวัดสมุทรปราการ
----------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
รูปที่ 9
 
สามเณรธไนศวรรย์ จิ๋ววิเศษ 
เปรียญธรรม 7 ประโยค
 
เกิดวันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2544
ภูมิลำเนา จังหวัดปทุมธานี
----------------------------------------------------------------------------------

 
 
รูปที่ 10
 
สามเณรนรเศรษฐ์ เขตแดน
เปรียญธรรม 5 ประโยค
 
เกิดวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2544
ภูมิลำเนา จังหวัดปทุมธานี
----------------------------------------------------------------------------------

 

รูปที่ 11
 
สามเณรธรรมธร ทิพาธรรมคุณ
เปรียญธรรม 4 ประโยค
 
เกิดวันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2544
ภูมิลำเนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
----------------------------------------------------------------------------------Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญร่วมพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 162ขอเชิญร่วมพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 162

กำหนดการวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธรรมกายกำหนดการวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธรรมกาย

กำหนดการพิธีหล่อพระประธาน ณ วัดพระธรรมกาย (วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566)กำหนดการพิธีหล่อพระประธาน ณ วัดพระธรรมกาย (วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566)Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์