UTEA จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ณ วัดพระธรรมกายไทเป


[ 14 พ.ค. 2567 ] - [ 0 ] LINE it!


UTEA จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567
ณ วัดพระธรรมกายไทเป
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567

UTEA จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ณ วัดพระธรรมกายไทเป

     สหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก (UTEA) หรือ ยูเทีย ได้จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

UTEA จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ณ วัดพระธรรมกายไทเป

     สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดพระธรรมกายไทเป กรุงนิวไทเป ประเทศไต้หวัน โดยพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ 1 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและเปิดการประชุม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายจาตุวัฒน์ วงษ์จีน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในการนี้มีพระมหาเถระ พระธรรมทูต จำนวน 50 รูปจากทั่วโลก เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

UTEA จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ณ วัดพระธรรมกายไทเป

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ เกื้อกูลแก่การปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตใน UTEA เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน UTEA เพื่อสนองงานมหาเถรสมาคม และสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือประสานงานกับองค์กรพระพุทธศาสนา และหน่วนงานทางศาสนาอื่นๆ ให้เป็นตามระเบียบข้อบังคับสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการรับรองการสมัครขอเข้าเป็นสมาชิก UTEA จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดไทยคิมแฮวิปัสสนา สาธารณรัฐเกาหลี, วัดภาวนาเกาสง ไต้หวัน, วัดสังวโรจงลี่ ไต้หวัน, วัดสุทธิวราราม ไต้หวัน และวัดพุทธารามซอนัน สาธารณรัฐเกาหลี

UTEA จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ณ วัดพระธรรมกายไทเป

    ภายในงานมีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “ประสบการณ์เผยแผ่ชาวท้องถิ่นของพระธรรมทูตในต่างแดน” โดยสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศญี่ปุ่น, สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป, สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา, สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, สมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์, สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย สหภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเชีย-แอฟริกา สหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระธรรมทูตไปเผยแผ่เพื่อวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ ไปรักษาศรัทธา และปลูกศรัทธา ส่งเสริมการสร้างสันติภาพด้วยสันติธรรม เพราะพระธรรมทูตต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายและวัฒนธรรมในท้องถิ่น พร้อมทำงานร่วมกันกับองค์กรในประเทศนั้นๆ เพื่อให้การขยายงานพระศาสนาดำเนินไปด้วยความราบรื่น

UTEA จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ณ วัดพระธรรมกายไทเป

    ทั้งนี้พระพรหมเสนาบดี ท่านประธานสงฆ์ ได้เป็นองค์ประธาน นำคณะพระมหาเถระ พระธรรมทูต พร้อมด้วยผู้มีเกียรติ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคล 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับการประชุมครั้งนี้วัดพระธรรมกายไทเป โดยพระมหาธณัช เชฎฐธมฺโม เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไทเป และคณะสงฆ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทยในไต้หวันให้การต้อนรับ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆอีกด้วย
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ร่วมกับชุมชนชาวพุทธรัฐวิคทอเรีย จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติวัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ร่วมกับชุมชนชาวพุทธรัฐวิคทอเรีย จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีวัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ