วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีบูชาข้าวพระ


[ 14 พ.ค. 2567 ] - [ 0 ] LINE it!


วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีบูชาข้าวพระ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567

วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีบูชาข้าวพระ

      วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเผยเเผ่วิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอนันต์ ตโมนุโท (ดร.) เป็นประธานสงฆ์ นำประกอบพิธีกรรมงานบุญ ซึ่งพิธีภาคสายเป็นพิธีตักบาตร โดยมีกัลยาณมิตรกัณฐ์ทิมา ชิมะมุระ, กัลยาณมิตรชิโนบุ จิกายามะ และกัลยาณมิตรสงวน คาโต้ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     ส่วนกัลยาณมิตรจินตนา ทาคาซิน่า เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิต ต่อมาเป็นพิธีอัญเชิญทิพยสุทธาโภชน์ ทิพยมาลาบุปผาสวรรค์ เเละทิพยผลาผล ก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลเเด่คณะสงฆ์ ทั้งยังได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับศูนย์กลางพิธี ณ วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย โดยได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา เเละใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ในพิธีบูชาข้าวพระ 

วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเผยเเผ่วิชชาธรรมกาย เเละผ้าป่ากองบุญการศึกษา โดยประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเผยเเผ่วิชชาธรรมกาย ได้แก่กัลยาณมิตรสมพร นันทวงศ์ดวงศรี เเละกัลยาณมิตรสังวาลย์ ฉันทากร ส่วนประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่ากองบุญการศึกษา ได้แก่กัลยาณมิตรสงวน คาโต้ เเละกัลยาณมิตรจิราภรณ์ คุเรฮะ นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีป โดยมีกัลยาณมิตรสงวน คาโต้ และกัลยาณมิตรจิราภรณ์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ ทั้งยังได้รับฟังโอวาทจากประธานสงฆ์ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงาม
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ร่วมกับชุมชนชาวพุทธรัฐวิคทอเรีย จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติวัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ร่วมกับชุมชนชาวพุทธรัฐวิคทอเรีย จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีวัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ