วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ร่วมกับชุมชนชาวพุทธรัฐวิคทอเรีย จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ


[ 14 พ.ค. 2567 ] - [ 0 ] LINE it!


วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ร่วมกับชุมชนชาวพุทธรัฐวิคทอเรีย
จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567

วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ร่วมกับชุมชนชาวพุทธรัฐวิคทอเรีย จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ
 
     วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ร่วมกับชุมชนชาวพุทธหลากหลายชนชาติในรัฐวิคทอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567

วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ร่วมกับชุมชนชาวพุทธรัฐวิคทอเรีย จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ
 
     สำหรับการจัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ VICTORIAN UNITED NATIONS DAY OF VESAK จัดขึ้น ณ Melbourne Town Hall ใจกลางมหานครเมลเบิร์น ซึ่งมีคณะสงฆ์ และภิกษุณี หลากหลายนิกาย ทั้งเถรวาท มหายาน และวัชรยาน กว่าร้อยรูป และสาธุชนมาร่วมงานนับพันคน โดยทุกท่านได้ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์  ภิกษุณี จากทุกชาติทุกนิกาย 

วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ร่วมกับชุมชนชาวพุทธรัฐวิคทอเรีย จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ
 
     ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมขบวนอัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปรางค์ประสูติ และ ปรางค์ตรัสรู้ เคลื่อนผ่านใจกลางมหานครเมลเบิร์น ในขบวนประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรพุทธจากชาติต่างๆที่อาศัยในรัฐวิคทอเรีย ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลสู่ใจมหาชนจำนวนมาก ในขบวนมีการแสดงวัฒนธรรมของชาวพุทธเชื้อชาติต่างๆ

วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ร่วมกับชุมชนชาวพุทธรัฐวิคทอเรีย จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ
 
     จากนั้นเวลา 13.45 น ณ Melbourne Town Hall เป็นพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุโดยตัวแทนคณะสงฆ์ทุกนิกาย และการสวดมนต์เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก โดยคณะสงฆ์เถรวาท มหายาน และ วัชรยาน ทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา จากนั้นเป็นการอ่านสาส์นจากนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลีย และการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมลเบิร์น และภายในงานยังได้รับเกียรติจากตัวแทนจากศาสนาอื่นๆ มาร่วมกล่าวสุนทรพจน์อวยพรให้แก่ชุมชนชาวพุทธอีกด้วย จากนั้นพระครูภาวนาญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชน ร่วมกันเจริญสมาธิภาวนา พร้อมกับอธิษฐานจิตเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลก และภายในงานยังมีการสาธยายธรรมหัวข้อมงคลสูตรเป็นภาษาบาลีและภาษาอังกฤษของกลุ่มเยาวชนจากองค์พุทธต่างๆ อีกด้วย
 
วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ร่วมกับชุมชนชาวพุทธรัฐวิคทอเรีย จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีวัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายบริสเบน จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายบริสเบน จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ