วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีมุทิตาสักการะพระวิเทศธรรมาภรณ์


[ 17 พ.ค. 2567 ] - [ 0 ] LINE it!


วัดพระธรรมกายฮ่องกง
จัดพิธีมุทิตาสักการะพระวิเทศธรรมาภรณ์
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีมุทิตาสักการะพระวิเทศธรรมาภรณ์

     คณะสงฆ์และสาธุชนวัดพระธรรมกายฮ่องกง ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะพระวิเทศธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีมุทิตาสักการะพระวิเทศธรรมาภรณ์

     เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกายฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจกันจัดพิธีมุทิตาสักการะ พระวิเทศธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ 60 ปี นำโดยพระครูสังฆภารวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฮ่องกง พร้อมด้วยพระครูธรรมธรมิญช์ พุทฺธิวฑฺโฒ ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมนครวัด ราชอาณาจักรกัมพูชา นำคณะสงฆ์ถวายสักการะด้วยธูปเทียนแพ และพานดอกไม้ ตามด้วยผู้แทนสาธุชนวัดพระธรรมกายฮ่องกง ก็ได้ถวายเครื่องไทยธรรมมุทิตาสักการะ ตามลำดับ ต่อด้วยสาธุชนผู้ร่วมงานก็ได้ร่วมถวายปัจจัยมุทิตาสักการะ จากนั้นพระวิเทศธรรมาภรณ์ ได้กล่าวให้โอวาทใจความสำคัญถึงการดูแลสุขภาพนักสร้างบารมี และความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายในต่างประเทศ 

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีมุทิตาสักการะพระวิเทศธรรมาภรณ์

    โดยพระวิเทศธรรมาภรณ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พุทธศักราช 2507 ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในปัจจุบันท่านมีบทบาทเป็นพระธรรมทูต ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนายังต่างประเทศ โดยดำรงตำแหน่งประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียและแอฟริกา, ที่ปรึกษาสมเด็จพระอัครมหาสังฆราช สมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา , ประธานมูลนิธิธรรมกาย และประธานภาคพื้นเอเชียและแอฟริกา นับเป็นบุคลากรผู้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
 
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีมุทิตาสักการะพระวิเทศธรรมาภรณ์Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ จัดปฏิบัติธรรม ณ เมือง Diestวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ จัดปฏิบัติธรรม ณ เมือง Diest

วัดป่าธรรมกายนานาชาติ โทชิหงิ จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์วัดป่าธรรมกายนานาชาติ โทชิหงิ จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ