เทพบุตรใหม่ เวียนประทักษิณ


[ 24 ม.ค. 2546 ] - [ 17341 ] LINE it!

Case study
เทพบุตรใหม่ เวียนประทักษิณ
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ทาง DMC
ออกอากาศครั้งแรก วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2546
 

        เทพบุตรนั่งอยู่บนเทวรถ  เพิ่งเดินทางจากโลกมนุษย์ แม้สร้างบุญไม่ค่อยมากเท่าไร สร้างได้ไม่กี่ปี ไม่กี่ครั้ง นับเป็นผลบุญส่วนหนึ่ง ส่วนน้อย  ทว่าทำบุญถูกอู่แห่งทะเลบุญก็มีผลมาก  ถ้าไปเทียบกับผู้ที่เขาทำถูกอู่แห่งทะเลบุญและทำบุญนาน ทำเยอะๆ ก็สู้เขาไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์มีอยู่ปริมาณน้อย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเทียบไว้ระหว่างฝุ่นในเล็บมือกับฝุ่นในผืนปฐพีว่าไปสวรรค์มีปริมาณเท่ากับฝุ่นในเล็บมือ ไปอบายเท่ากับฝุ่นในผืนปฐพี ดังนั้นผู้ได้ไปสวรรค์มีจำนวนน้อยมาก  นับว่าเป็นผู้ที่ประสบชัยชนะในการเกิดมาสร้างบารมี ใช้ชีวิตในโลกทั้งสอง คือโลกภายนอกกับโลกภายใน ธุรกิจกับจิตใจไปด้วยกัน 

        เทวรถที่นำพาเทพบุตรท่านนี้ไป เป็นเทวรถที่มี ๒ ล้อ ซ้ายขวาจะมีสารถีมีหน้าที่ขับเทวรถให้กับเจ้าของวิมาน มือสารถีถือเชือก เชือกเป็นเหมือนกับพวงมาลัยซ้ายขวา เป็นสร้อยเพชร สวย ดึงซ้ายก็เลี้ยวซ้าย ดึงขวาเลี้ยวขวา  หัวเรือจะเป็นรูปของเทพบุตรถือธงติดอยู่ตรงหัวเรือ เหมือนเรือสุพรรณหงส์ก็มีรูปหงส์แล้วถือธง คันธงเป็นทองเป็นเครื่องประดับยศ ทองจะพลิ้ว พื้นจะเป็นทองฝังด้วยรัตนชาติ ตั้งแต่เพชรสีน้ำเงิน เพชรสีเขียว เพชรสีเขียวอมเหลือง และเหลืองทอง  เวลาลมทิพย์ปะทะจะพลิ้ว  เกิดเสียงดนตรี เรือทำด้วยทองคำ ขอบประดับด้วย เพชรหลากสี โดยเฉพาะสีน้ำเงิน สีเขียว ไล่สีกันไปตามลำดับ  ข้างหน้าจะมีบริวารเป็นเทพธิดาและเทพบุตรถือพานดอกไม้รัตนชาติ

        ตรงกลางขนาบข้างหน้าข้างหลังเป็นขบวนดอกไม้  ข้างบนเป็นขบวนของมโหรี เครื่องดนตรี บัลลังก์เป็นทองประดับเพชร เพชรพลอยหลากสี  

        พัดทองคำประดับเพชรเดินขอบเพชรมีลายนูนธรรมกายเจดีย์เพราะจิตใจของเทพบุตรนึกถึงบุญที่สร้างมหาธรรมกายเจดีย์  เทพบุตรถอดรองเท้าก่อนจะเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์

        วันนี้เมื่อเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์  ในระดับความสูงของสังฆรัตนะ เทวดาจะเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก  สังฆรัตนะคือส่วนที่พระสงฆ์นั่ง  โดยพุทธรัตนะเป็นตัวเจดีย์ที่มีพระพุทธรูป พระธรรมกายประจำตัวสามแสนองค์  ถัดลงมาเป็นช่องว่างของธรรมรัตนะ แล้วถัดลงมาอีกเป็นที่พระสงฆ์นั่งเรียกสังฆรัตนะ  เทวรถจะลอยอยู่ในระดับความสูงของสังฆรัตนะ แล้วเวียนขวาตามเข็มนาฬิการอบมหาธรรมกายเจดีย์   เมื่อเวียนครบ ๓ รอบแล้ว แสงแห่งบุญจากวิมานก็สาดลงมา ทำให้ดึงดูดเทวรถ ลอยขึ้นไปกลับวิมาน  ไม่ต้องเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ลอยขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ด้วยใจที่เบิกบานแช่มชื่น ตอนนี้นึกถึงบุญอะไรต่าง ๆ ได้มากมาย รัศมีสว่างผสานกับแสงจากวิมาน กลมกลืนเป็นอันเดียวกัน แล้วดูดลอยขึ้นไป

        ชีวิตเราอยู่ในโลกนี้ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องสั่งสมบุญให้เยอะ บุญอะไรจะเทียบเท่าการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวหรือถึงพระธรรมกาย
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
บุพกรรมเจ้าของแพปลาบุพกรรมเจ้าของแพปลา

ป้าโต้ลูกพระธัมฯป้าโต้ลูกพระธัมฯ

บุพกรรมของป้าโต้บุพกรรมของป้าโต้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

กรณีศึกษากฎแห่งกรรม