คนธรรพ์ วิทยาธร กุมภัณฑ์ คือใคร ?


[ 1 ม.ค. 2549 ] - [ 18424 ] LINE it!

   
 
คนธรรพ์ วิทยาธร กุมภัณฑ์ คือใคร ?
 
คนธรรพ์ วิทยาธร กุมภัณฑ์ คือ ใคร ?

*คนธรรพ์ มี 3ประเภท คือ คนธรรพ์ชั้นสูง คนธรรพ์ชั้นกลาง และคนธรรพ์ชั้นล่าง
  • คนธรรพ์ชั้นสูง มีวิมานอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เช่น ปัญจสิขเทพบุตร มีเทพธิดาประจำอยู่ในวิมาน
  • คนธรรพ์ชั้นกลาง เกิดอยู่ในป่าหิมพานต์ มีวิมานอยู่ในต้นไม้ และเป็นบริวารของคนธรรพ์ชั้นสูง
  • คนธรรพ์ชั้นล่าง อยู่บนพื้นมนุษย์ สิงอยู่ในต้นไม้จำพวกไม้หอม เช่น นางตะเคียน นางตานี เป็นต้น
    คนธรรพ์มีความถนัดในการดนตรี การละคร ระบำรำฟ้อน ศิลปะ วรรณกรรม กวีนิพนธ์ เมื่อมีเทวสมาคมครั้งใด คนธรรพ์มักทำหน้าที่ขับกล่อม ให้ความสำราญแก่หมู่ทวยเทพทั้งหลาย คนธรรพ์นี้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ทำบุญเจือด้วยกามคุณ
 
วิทยาธร เป็นพวกที่ทรงความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มีศิลปศาสตร์ 18ประการ เช่น โหราศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น พวกนี้เหาะได้ มีเวทมนตร์ คาถา อาคมต่างๆ วิทยาธรมีรูปร่างหลากหลาย อยู่แบบเดี่ยวก็มี อยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มก็มี
 
กุมภัณฑ์ มีรูปร่างแปลก หน้าตาพองๆ เป็นยักษ์ประเภทหนึ่งแต่ไม่น่ากลัวเหมือนยักษ์ ไม่มีเขี้ยว ผมหยิกๆ ผิวดำ ท้องโต พุงโร กุมภัณฑ์มีตั้งแต่ชั้นสูงจนถึงชั้นล่าง มีหน้าที่ลงไปทรมานสัตว์นรกในยมโลก
 
    ทั้งคนธรรพ์ วิทยาธร กุมภัณฑ์ เป็นเทวดาที่อยู่ในการดูแลของ ท้าวธตรฐ ผู้ปกครอง สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันออก
***************
 
* มก. คันธัพพกายสังยุต เล่ม 27 หน้า 573
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พญานาค รวมรูปพญานาค บั้งไฟพญานาค เมืองพญานาคพญานาค รวมรูปพญานาค บั้งไฟพญานาค เมืองพญานาค

ยักษ์ คือใคร?ยักษ์ คือใคร?

ครุฑ ภุมมเทวา รุกขเทวา อากาสเทวา คือใคร?ครุฑ ภุมมเทวา รุกขเทวา อากาสเทวา คือใคร?Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แนะนำช่อง DMC