ครอบครัวไม่ปรองดอง


[ 1 เม.ย. 2552 ] - [ 16055 ] LINE it!

นี่แหละครอบครัว
 
3. ครอบครัวไม่ปรองดอง
 
 
คำถามจากทางบ้าน:
 
    สมาชิกในครอบครัวมีกรรมร่วมกันมาอย่างไร จึงไม่ค่อยปรองดองกัน

ที่นี่มีคำตอบ:
 
    ที่สมาชิกในครอบครัวไม่ค่อยจะปรองดองกัน *ก็เพราะการทำทานโดยไม่เคารพ กอปรกับการเลี้ยงดูในปัจจุบันด้วย ที่แต่ละคนมีศรัทธา ศีล และทิฏฐิไม่เสมอกัน
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่ (พระราชภาวนาวิสุทธิ์)
22 กรกฎาคม พ.ศ.2546
 
*ไม่เคารพในตัวผู้รับทาน ขาดความอ่อนน้อม ให้แบบขอไปที


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีแก้ปัญหาครอบครัวอบอ้าววิธีแก้ปัญหาครอบครัวอบอ้าว

น้องชายตัวแสบน้องชายตัวแสบ

หาภรรยาให้สามีหาภรรยาให้สามีHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา