วิธีแก้ปัญหาครอบครัวอบอ้าว


[ 1 เม.ย. 2552 ] - [ 15729 ] LINE it!
View this page in: English

นี่แหละครอบครัว
 
4. วิธีแก้ปัญหาครอบครัวอบอ้าว
 
 
คำถามจากทางบ้าน:
 
    เพราะเหตุใด ครอบครัวของลูกจึงอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ เหมือนไม่ใช่ครอบครัวเดียวกัน พอจะมีวิธีใดที่ทำให้เป็นครอบครัวอบอุ่นไหมคะ เพราะพี่ชายคนรองก็มีนิสัยก้าวร้าว ติดเหล้า บุหรี่ พี่สาวคนที่สามก็ใช้จ่ายสิ้นเปลือง มีหนี้สินมาก
 
ที่นี่มีคำตอบ:
 
    ครอบครัวของลูกอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ เหมือนไม่ใช่ครอบครัวเดียวกัน เพราะไม่ได้ถวายทานโดยความเคารพในอดีต คือ ทำไปงั้นๆ จึงทำให้มีมานะทิฏฐิในหมู่พี่น้องที่ไม่เหมือนกัน และไม่ค่อยยอมรับกัน ศรัทธา ศีล และทิฏฐิ ก็เลยแตกต่างกัน ประกอบกับขาดบุญที่ไม่ได้เอื้อเฟื้อกันทั้งในอดีตและปัจจุบัน จึงทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
 
    วิธีแก้ คือ ให้มามีศรัทธา ศีล ทิฏฐิ เสมอกัน โดยชวนกันมาสร้างบุญ สร้างกุศล ก็ต้องอาศัยลูกนั่นแหละ มาเป็นตัวเชื่อม แต่ต้องอดทนหน่อยนะ ใช้สติ ปัญญา กำลังใจ ความรัก และความปรารถนาดีที่มีต่อพี่ๆ ค่อยๆพูดจา ค่อยๆแนะนำกันไป และอย่าไปถือสา ถ้าหากเขาพูดถ้อยคำที่เราไม่ค่อยชอบ หรือแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่น่าดู เราต้องมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไป...
 
    เขาจะแสดงท่าทีอย่างไรออกมา ก็เฉยๆทำเป็นไม่เห็น ได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยิน รู้ก็ทำเป็นไม่รู้ ทำเฉยๆ เขาทำเรื่องของเขา เราก็ทำเรื่องของเรา แล้วก็พูดชักชวนทำบุญ ปลูกศรัทธาไปเรื่อยๆ อาศัยความรัก ความปรารถนาดีอย่างแท้จริงต่อพี่ๆ ทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปแบบวิริยบารมี เหมือนวิริยาธิกพุทธเจ้าอย่างนั้นแหละ โปรดให้ได้นะลูกนะ
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่ (พระราชภาวนาวิสุทธิ์)
4 สิงหาคม พ.ศ.2546


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
น้องชายตัวแสบน้องชายตัวแสบ

หาภรรยาให้สามีหาภรรยาให้สามี

ครอบครัวไร้สุขครอบครัวไร้สุขHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา