เหตุที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจขายตรง


[ 23 พ.ย. 2552 ] - [ 14193 ] LINE it!

บุญ อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
 
36. เหตุที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจขายตรง

 
 
คำถามจากทางบ้าน:
 
    ลูกและสามีทำบุญใดมาจึงประสบความสำเร็จในธุรกิจขายตรงที่ทำอยู่ และจะสามารถประสบความสำเร็จสูงสุดได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไรจึงจะไปถึงเป้าหมายได้
 
ที่นี่มีคำตอบ:
 
    ที่ลูกและสามีประสบความสำเร็จในธุรกิจขายตรง เพราะมีทานบารมีมาในอดีต กับชอบชวนคนทำความดีมาส่งผล คือ ทั้งทำด้วยตนเอง และชวนคนอื่นมาทำด้วย
 
    ส่วนที่ลูกปรารถนาจะไปให้ถึงจุดสูงสุดของธุรกิจนี้ ก็ต้องสั่งสมบุญปัจจุบันในทุกบุญให้มากๆ ทั้งทำด้วยตัวเองและชวนคนอื่นทำ แล้วอธิษฐานจิตตอกย้ำความตั้งใจของลูกให้บ่อยๆทุกๆวัน
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่ (พระราชภาวนาวิสุทธิ์)
12 กรกฎาคม พ.ศ.2548


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ขายหมดแต่เป็นหนี้ขายหมดแต่เป็นหนี้

ประสบปัญหาเศรษฐกิจประสบปัญหาเศรษฐกิจ

ผมเป็นปัญญาชน ทำไมต้องจนด้วยผมเป็นปัญญาชน ทำไมต้องจนด้วยHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา