พื้นที่รับสัญญาณ DMC ทั่วโลก


[ 1 ม.ค. 2549 ] - [ 18255 ] LINE it!

สัญญาณจานดาวเทียม DMC ทั่วโลก

 
ประเทศ
ดาวเทียม
   
 
เอเชีย
   
Kazakhstan
Hotbird 4 (13° East)
Kyrgyzstan
Hotbird 4 (13° East)
Tajikistan
Hotbird 4 (13° East)
Turkmenistan
Hotbird 4 (13° East)
Uzbekistan
Hotbird 4 (13° East)
   
เอเชีย (อาหรับ)
   
Bahrain
Hotbird 4 (13° East)
Iran
Hotbird 4 (13° East)
Israel
Hotbird 4 (13° East)
Kuwait
Hotbird 4 (13° East)
Lebanon
Hotbird 4 (13° East)
Qatar
Hotbird 4 (13° East)
Saudi Arabia
Hotbird 4 (13° East)
United Arab Emirates
Hotbird 4 (13° East)
Armenia
Hotbird 4 (13° East)
Azerbaijan
Hotbird 4 (13° East)
Georgia
Hotbird 4 (13° East)
Iraq
Hotbird 4 (13° East)
Jordan
Hotbird 4 (13° East)
Oman
Telstar 10 (76.5°E)
Syria
Hotbird 4 (13° East)
Yemen
Telstar 10 (76.5°E)
   
เอเชียใต้
   
India
Telstar 10 (76.5°E)
Nepal
Telstar 10 (76.5°E)
Afghanistan
Telstar 10 (76.5°E)
Bangladesh
Telstar 10 (76.5°E)
Bhutan
Telstar 10 (76.5°E)
Maldives
Telstar 10 (76.5°E)
Pakistan
Telstar 10 (76.5°E),
Hotbird 4 (13° East) (เฉพาะทางตะวันตก)
Sri Lanka
Telstar 10 (76.5°E)
   
เอเชียตะวันออก
   
China
PAS 8 (166.0°E)
(ไม่รวมตอนกลาง และทางตะวันตก)
Japan
PAS 8 (166.0°E)
Korea, South
PAS 8 (166.0°E)
Taiwan
PAS 8 (166.0°E)
Korea, North
PAS 8 (166.0°E)
Mongolia
PAS 8 (166.0°E)
   
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   
Indonesia
NSS 6 (95.0°E), PAS 8 (166.0°E) (บางส่วน)
Laos
NSS 6 (95.0°E),
PAS 8 (166.0°E) (เฉพาะตอนเหนือ ของประเทศ)
Malaysia
Thaicom 3 (78°.5 E), NSS 6 (95.0°E)
Philippines
PAS 8 (166.0°E)
Singapore
Thaicom 3 (78°.5 E), NSS 6 (95.0°E)
Thailand
Thaicom 3 (78°.5 E), NSS 6 (95.0°E)
Brunei
NSS 6 (95.0°E)
Myanmar (Burma)
Thaicom 3 (78°.5 E),
NSS 6 (95.0°E) (เฉพาะทางตะวันออก และตอนใต้)
Vietnam
Thaicom 3(78°.5 E),
PAS 8 (ไม่คลอบคลุมทั้งหมด)
Cambodia
Thaicom 3 (78°.5 E)
   
แอฟริกา
   
Egypt
Hotbird 4 (13° East), Telstar 10 (76.5°E)
Kenya
Telstar 10 (76.5°E)
Senegal
-
South Africa
Telstar 10 (76.5°E)
Algeria
Telstar 10 (76.5°E)
Angola
Telstar 10 (76.5°E)
Benin
Telstar 10 (76.5°E)
Botswana
Telstar 10 (76.5°E)
Burkina Faso
Telstar 10 (76.5°E)
Burundi
Telstar 10 (76.5°E)
Cameroon
Telstar 10 (76.5°E)
Cape Verde
-
Central African Republic
Telstar 10 (76.5°E)
Comoros
Telstar 10 (76.5°E)
Congo, Democratic Republic of the
Telstar 10 (76.5°E)
Congo, Republic of the
Telstar 10 (76.5°E)
Cote d'Ivoire
-
Djibouti
Telstar 10 (76.5°E)
Equatorial Guinea
Telstar 10 (76.5°E)
Eritrea
Telstar 10 (76.5°E)
Ethiopia
Telstar 10 (76.5°E)
Gabon
Telstar 10 (76.5°E)
Ghana
Telstar 10 (76.5°E)
Guinea
-
Guinea-Bissau
-
Lesotho
Telstar 10 (76.5°E)
Liberia
-
Libya
Hotbird 4 (13° East), Telstar 10 (76.5°E)
Malawi
Telstar 10 (76.5°E)
Mali
Telstar 10 (76.5°E)
Mauritania
-
Morocco
Hotbird 4 (13° East)
Mozambique
Telstar 10 (76.5°E)
Namibia
Telstar 10 (76.5°E)
Niger
Telstar 10 (76.5°E)
Nigeria
Telstar 10 (76.5°E)
Rwanda
Telstar 10 (76.5°E)
Sao Tome and Principe
Telstar 10 (76.5°E)
Seychelles
Telstar 10 (76.5°E)
Sierra Leone
-
Somalia
Telstar 10 (76.5°E)
Sudan
Telstar 10 (76.5°E)
Swaziland
Telstar 10 (76.5°E)
Tanzania
Telstar 10 (76.5°E)
The Gambia
-
Togo
Telstar 10 (76.5°E)
Tunisia
Hotbird 4 (13° East), Telstar 10 (76.5°E)
Uganda
Telstar 10 (76.5°E)
Zambia
Telstar 10 (76.5°E)
Zimbabwe
Telstar 10 (76.5°E)
Madagascar
Telstar 10 (76.5°E)
Mauritius
Telstar 10 (76.5°E)
   
โอเซียเนีย
   
Papua New Guinea
Telstar 10 (76.5°E)
Australia
Optus B3
New Zealand
Optus B3
East Timor
Telstar 10 (76.5°E)
Federated States of Micronesia
Telstar 10 (76.5°E)
Fiji
-
Kiribati
-
Marshall Islands
-
Nauru
-
Palau
Telstar 10 (76.5°E)
Samoa
-
Solomon Islands
Telstar 10 (76.5°E)
Tonga
-
Tuvalu
-
Vanuatu
-
   
ยุโรป
   
Austria
Hotbird 4 (13° East)
Belgium
Hotbird 4 (13° East)
Croatia
Hotbird 4 (13° East)
Finland
Hotbird 4 (13° East)
France
Hotbird 4 (13° East)
Germany
Hotbird 4 (13° East)
Ireland
Hotbird 4 (13° East)
Italy
Hotbird 4 (13° East)
Liechtenstein
Hotbird 4 (13° East)
Netherlands
Hotbird 4 (13° East)
Norway
Hotbird 4 (13° East)
Spain
Hotbird 4 (13° East)
Sweden
Hotbird 4 (13° East)
Switzerland
Hotbird 4 (13° East)
United Kingdom
Hotbird 4 (13° East)
Andorra
Hotbird 4 (13° East)
Greece
Hotbird 4 (13° East)
Iceland
Hotbird 4 (13° East)
Luxembourg
Hotbird 4 (13° East)
Macedonia
Hotbird 4 (13° East)
Monaco
Hotbird 4 (13° East)
Portugal
Hotbird 4 (13° East)
San Marino
Hotbird 4 (13° East)
Vatican City (Holy See)
Hotbird 4 (13° East)
   
ยุโรปตะวันออก
   
Hungary
Hotbird 4 (13° East)
Ukraine
Hotbird 4 (13° East)
Albania
Hotbird 4 (13° East)
Belarus
Hotbird 4 (13° East)
Bosnia and Herzegovina
Hotbird 4 (13° East)
Bulgaria
Hotbird 4 (13° East)
Cyprus
Hotbird 4 (13° East)
Czech Republic
Hotbird 4 (13° East)
Estonia
Hotbird 4 (13° East)
Latvia
Hotbird 4 (13° East)
Lithuania
Hotbird 4 (13° East)
Malta
Hotbird 4 (13° East)
Moldova
Hotbird 4 (13° East)
Poland
Hotbird 4 (13° East)
Romania
Hotbird 4 (13° East)
Russia
Hotbird 4 (13° East) (เฉพาะทางตะวันตก)
   Serbia and Montenegro (Yugoslavia)
Hotbird 4 (13° East)
Slovakia
Hotbird 4 (13° East)
Slovenia
Hotbird 4 (13° East)
Turkey
Hotbird 4 (13° East)
   
อเมริกา
   
United States
AMC 4 (101.0° W)
Canada
AMC 4 (101.0° W)
   
อเมริกาใต้
   
Argentina
-
Brazil
-
Chile
-
Ecuador
-
Paraguay
-
Peru
-
Suriname
-
Uruguay
-
Venezuela
-
   
อเมริกากลาง
   
Antigua and Barbuda
AMC 4 (101.0° W)
Barbados
-
Belize
AMC 4 (101.0° W)
Bolivia
-
Colombia
-
Costa Rica
-
Cuba
AMC 4 (101.0° W)
Dominica
AMC 4 (101.0° W)
Dominican Republic
AMC 4 (101.0° W)
El Salvador
AMC 4 (101.0° W)
Guatemala
AMC 4 (101.0° W)
Guyana
-
Haiti
AMC 4 (101.0° W)
Honduras
AMC 4 (101.0° W)
Jamaica
AMC 4 (101.0° W)
Nicaragua
AMC 4 (101.0° W) (เฉพาะตอนเหนือ)
Panama
-
Saint Kitts and Nevis
AMC 4 (101.0° W)
Saint Lucia
AMC 4 (101.0° W)
Saint Vincent and the Grenadines
AMC 4 (101.0° W) (สัญญาณอาจจะอ่อนมาก)
The Bahamas
AMC 4 (101.0° W)
Trinidad and Tobago
-
Grenada
-
   
   
*** - :ไม่มีสัญญาณดาวเทียม อาจจะสามารถใช้ Internet Broadband ได้ ผ่าน www.dmc.tv


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางการรับชม DMCช่องทางการรับชม DMC

สนใจติดตั้งจานดาวธรรมสนใจติดตั้งจานดาวธรรม

รายการเด็กและเยาวชนรายการเด็กและเยาวชนHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แนะนำช่อง DMC