ข้อคิดรอบตัว เรื่อง วัดพระธรรมกายตอนที่ 1


[ 25 ก.พ. 2553 ] - [ 16849 ] LINE it!

 
 
 
ความเป็นมา

           ปัจจุบันหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่คนไทยสนใจตื่นตัว  เพื่อช่วยทำให้จิตใจสบาย ดังจะเห็นได้จากบุคคลที่ประสบความล้มเหลว หรือสูญเสีย  กลับมีชีวิตพลิกฟื้นตัวเองจากการปฏิบัติธรรม หรือคำสอนในพระพุทธศาสนา  เกิดแนวคิดที่ดีในการดำเนินชีวิต เข้าใจเพื่อนมนุษย์และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  เรื่องราวเหล่านี้ถูกดู ถูกอ่านจากสื่อที่เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ หรือแม้บุคคลทั่วไปที่ดำเนินชีวิตอย่างปรกติ  ก็ต้องการคำตอบในทางพระพุทธศาสนา อาทิ สังคมเป็นเช่นนี้   พระพุทธศาสนาคิดอย่างไร ฉะนั้นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาจึงยังคงเป็นวิธีคิดที่ช่วยให้สังคมมีทางออกที่ดีได้เช่นกัน  

  
 
 
 

รูปแบบรายการ

           รายการ ข้อคิดรอบตัว  เป็นรายการที่หยิบยกปัญหาของชีวิต สังคม สภาพแวดล้อม หรือไขข้อสงสัยในเรื่องต่าง ๆ  โดยมีพิธีกร 2 ท่าน เกริ่นนำเรื่องราว จากข่าว สารคดี  ที่กำลังเป็นที่สนใจ สงสัย และประชาชนต้องการคำตอบเพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าว   และนำมาถามกับพระภิกษุวิทยากรที่มีประสบการณ์ในประเด็นนั้น ๆ   โดยมีมุมมองคำถามจากผู้ชมซึ่งอยู่ในทางโลกสงสัยอย่างไร  และพระภิกษุสงฆ์  ซึ่งอยู่ในทางธรรมให้คำตอบอย่างไร   คำตอบที่ได้จะเป็นการให้แนวทาง, ทางออกในการดำเนินชีวิต, คลี่คลายความรู้สึก  หรือแนวทางการแก้ปัญหาสังคม  บางประเด็นพระภิกษุวิทยากรสามารถหยิบยกเรื่องราวในสมัยพุทธกาลมาเปรียบเทียบกับปัจจุบัน และชี้ให้เห็นวิธีการที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจ

 

 
 
 
 
 
 
 
 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ทุกวันอาทิตย์ เสา E6 รวมพลัง dmc.tvทุกวันอาทิตย์ เสา E6 รวมพลัง dmc.tv

ทบทวนบุญวันมาฆบูชา วันที่ 28 ก.พ. 2553ทบทวนบุญวันมาฆบูชา วันที่ 28 ก.พ. 2553

พิธีบูชาข้าวพระ เดือนมีนาคม พ.ศ.2553พิธีบูชาข้าวพระ เดือนมีนาคม พ.ศ.2553Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

Review รายการ