สมาธิแก้ว


[ 18 ธ.ค. 2548 ] - [ 17405 ] LINE it!

โครงการอบรมสมาธิแก้ว รุ่นพิเศษ 14
 
อบรมสมาธิแก้ว
 
อบรมสมาธิแก้ว
 
        โครงการสมาธิแก้ว รุ่นพิเศษ 14 เปิดโอกาส ผู้รักการทำใจหยุดนิ่ง รักการสั่งสมบุญรักการฝึกฝนอบรมตนเอง เปิดรับสมัคร สมัครชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18-40 ปี  อบรมระหว่างวันที่ 8-22  กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ วัดพระธรรมกาย  หมดเขตรับสมัคร 5 กรกฎาคมนี้
        ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ตามหลักพุทธวิธี  และ ฝึกสมาธิควบคู่กัน   นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของใจ  โครงการสมาธิแก้วบทพิสูจน์ทางใจที่รอให้คุณสัมผัสด้วยตนเอง
 
สมาธิเป็นทางไปสู่  ความสุข ในปัจจุบัน
 
สมาธิเป็นทางไปสู่  ความสุข ในปัจจุบัน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร  ได้ทุกวันอาทิตย์  เสา M8  สภาธรรมกายสากล  วัดพระธรรมกายทุกวันอาทิตย์  หรือหมายเลข โทรศัพท์  08-7502-6664 และ 08-7502-1313  สมาธิแก้วโครงการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ 

เติมเต็มความสุข ทุกลมหายใจ ด้วยการทำใจให้เป็นสมาธิ
 
เติมเต็มความสุข ทุกลมหายใจ ด้วยการทำใจให้เป็นสมาธิ
 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
สมาธิแก้ว รุ่นอาสาสมัครสมาธิแก้ว รุ่นอาสาสมัคร

ฐานของใจฐานของใจ

การนั่งสมาธิ ด้วยการฝีกสมาธิเบื้องต้นการนั่งสมาธิ ด้วยการฝีกสมาธิเบื้องต้นHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

สมาธิ