ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี ปี 2556


[ 8 ก.ค. 2555 ] - [ 16064 ] LINE it!
View this page in: English

ตักบาตรดอกไม้ สระบุรี

ประเพณีตักบาตรดอกไม้

 
ตักบาตรดอกไม้ พระ 3,000 รูป
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี ปี 2556
 ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2556
เวลา 06.00 - 8.00  น.
ณ บริเวณถนนสายคู่
หน้าพระมณฑปฯ วัดพระพุทธบาท สระบุรี


กดรับชมถ่ายทอดสด

ตักบาตรดอกไม้ พระ 3,000 รูป

ตักบาตรดอกไม้ พระ 3,000 รูป 
 

ประเพณีตักบาตรดอกไม้

          
ตักบาตรดอกไม้ สระบุรี พระ 3,000 รูป ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี ปี 2556 จัดขึ้นเพื่อความสงบร่มเย็นและเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินไทยถวายเป็นพุทธบูชาและนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตักบาตรดอกไม้ สระบุรี 2555จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณถนนสายคู่ หน้าพระมณฑป วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
">
">
   
ตักบาตรพระถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ
 
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
 
    1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
    2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
    3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
    4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
    5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
    6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
    7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
    8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
    9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
  
  
การตักบาตรคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
 
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี
 
ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการเข้าร่วมประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี
 
- แต่งการด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควารเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตรท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน
         
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี ปี 2556
สอบถามเพิ่มเติม
02-831-1000

หรือ
สอบถามโทร. 088-088-2316 และ 089-787-4542
 
ร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ครั้งประวัติศาสตร์
 
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี 
        
การตักบาตรเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติ
 
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี 
 
การตักบาตรคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธ
 
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี
 
 


 
รับชมวิดีโอประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี ปี 2554
 
 
เพลงตักบาตรดอกไม้ เข้าพรรษา
 

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

สปอต

 

 
บทความที่เกี่ยวกับตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ช่วยงานพระพุทธศาสนาช่วยงานพระพุทธศาสนา

โครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย

เกาะติดสถานการณ์ บวชพระแสนรูปเข้าพรรษาเกาะติดสถานการณ์ บวชพระแสนรูปเข้าพรรษาHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์