ชีวิตสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์ - พุทธประวัติ


[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ 20535 ] LINE it!

พุทธประวัติ - ชีวิตสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์
 
ชีวิตสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์

เมื่อพระชมมายุ 16 พรรษา
พระราชบิดาทรงสร้างปราสาท 3 ฤดู ที่สวยงาม
ให้ประทับอย่างสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์
และทรงจัดการอภิเษกพระนางยโสธรา
พระราชธิดาของกษัตริย์แห่งกรุงเทวทหะ
ผู้ทรงมีความงามเป็นเลิศ มีลักษณะเบญจกัลยาณี
ให้มาเป็นพระชายา ด้วยหวังจะโน้มน้าวให้เจ้าชายสิทธัตถะ
อยู่ครองราชสมบัติโดยไม่คิดออกบวช
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องการ แต่สละเพื่อเสด็จออกผนวช  - พุทธประวัติมีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องการ แต่สละเพื่อเสด็จออกผนวช - พุทธประวัติ

ออกผนวชช่วยชาวโลกให้พ้นทุกข์ - พุทธประวัติออกผนวชช่วยชาวโลกให้พ้นทุกข์ - พุทธประวัติ

อธิษฐานเป็นบรรพชิต - พุทธประวัติอธิษฐานเป็นบรรพชิต - พุทธประวัติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา