ชนะมารตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้ - พุทธประวัติ


[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ 18130 ] LINE it!

พุทธประวัติ - ชนะมารตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้
 
ชนะมารตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้

ขณะนั้น พญามารพาไพร่พลยกทัพ
มาขัดขวางการตรัสรู้ของพระองค์
เทพบุตรมารขี่ช้างคิริเมขล์สูง 150 โยชน์
เนรมิตรแขนพันแขน ถืออาวุธนานาชนิด
หมู่มารทั้งหลายล้วนมีรูปร่างน่าสะพรึงกลัว
เข้าจู่โจมพระโพธิสัตว์ทั้งสี่ทิศ
แต่พระองค์ไม่ทรงหวาดหวั่น ทรงระลึกถึงบารมี
ที่บำเพ็ญมาถึง 20 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
ทำให้มารทั้งหลายหลบหนีไปจนหมดสิ้น
พระโพธิสัตว์จึงทรงชนะมารตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยการทำสมาธิภาวนา - พุทธประวัติตรัสรู้ด้วยตนเองโดยการทำสมาธิภาวนา - พุทธประวัติ

ค้นพบสุดยอดแห่งความรู้ - พุทธประวัติค้นพบสุดยอดแห่งความรู้ - พุทธประวัติ

บรมครูผู้ยิ่งใหญ่ - พุทธประวัติบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ - พุทธประวัติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา